Arbetstider

Kortare arbetstider för vårdpersonalen i Halland

Kortare arbetstider för vårdpersonalen i Halland
Camilla Tellström är ordförande för Vårdförbundet i Halland

Vårdförbundets medlemsgrupper i Region Halland som arbetar ständig natt får sin arbetstid sänkt med två timmar i veckan. Även höjda ob-ersättningar finns numera inskrivet i kollektivavtalet.

– Jag är rätt nöjd. Det här är ett steg i rätt riktning, Men vi vill självklart få till ännu bättre arbetstider för våra medlemmar. Vi hade yrkat på att få ner arbetstiden för dem som arbetar ständig natt från 34 till 30 timmar i veckan. Nu nådde vi halvvägs, 32 timmar.

Bättre än centrala avtalet

Men det är ändå bättre än det centrala arbetstidsavtal som Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom överens om i slutet av 2016. Enligt det ska den som enbart jobba natt som mest arbeta 34 timmar och 20 minuter i veckan.

För de av Vårdförbundets medlemsgrupper som har rotationstjänster och arbetar både, dag, kväll och natt har Region Halland tidigare sänkt veckoarbetstiden till 34 timmar, vilket är bättre än det centrala avtalet som anger max 36,2 respektive 34,2 timmar beroende på hur ofta man jobbar natt.

Sänkta arbetstiden in i kollektivavtalet

Vårdförbundet har nu lyckats få in arbetstiderna för rotationstjänster i kollektivavtalet, vilket gör att arbetsgivaren inte på egen hand plötsligt kan försämra villkoren.

Vårdförbundet har även lyckats reglera ob-ersättningarna för samtliga nattpass som tidigare inte reglerats fullt ut i kollektivavtalet. Därutöver har arbetsgivaren ensidigt beslutat att fördubbla ob-ersättningarna.

De nya arbetstiderna börjar gälla under första kvartalet i år. De höjda ob-ersättningarna gäller retroaktivt från 1 januari i år.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida