Forskning

D-vitaminbrist ökar risken för fraktur hos kvinnor

D-vitaminbrist ökar risken för fraktur hos kvinnor
I forskningen har 1000 äldre kvinnor i Malmö undersökts. Bild: Colourbox

Äldre kvinnor som lider av kronisk brist på D-vitamin har förhöjd risk för att råka ut för en fraktur som är relaterad till benskörhet. Det visar en långtidsstudie från Lunds universitet.

12 december 2017

Vid uppföljningar efter fem och tio år framkommer även att låg D-vitaminnivå är kopplad till en ökad grad av skörhet och ökad risk att dö. De kopplingar som noterades var delvis, men inte helt, oberoende av andra sjukdomar, frakturer eller livsstilsfaktorer.

Resultatet presenteras i en ny avhandling. Studien är av observationstyp och bevisar därför inget orsakssamband.

– Välgjorda behandlingsstudier med fokus på äldre behövs nu för att visa om kompenserande intag av D-vitamin kan minska frakturrisken och förbättra överlevnaden, förklarar David Buchebner, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Han har undersökt sambandet mellan lånvarig D-vitaminbrist och risken för frakturer, dödlighet och allmän skörhet.

Underlaget består av drygt 1 000 kvinnor i 75-årsåldern från Malmö. Vid besöken ingick bland annat bentäthetsmätningar, muskelfunktionstester och analyser av blodprover.

Avhandlingen heter Vitamin D in older women – fractures, frailty and mortality.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida