Forskning

Kirurgi fungerar bäst mot inkontinens

Kirurgi fungerar bäst mot inkontinens
Många av de metoder som används för att behandla inkontinens fungerar relativt dåligt, enligt en ny svensk studie. Arkivbild: Mostphotos

I åtta fall av tio ger kirurgisk behandling vid inkontinens goda resultat, även på sikt. Läkemedelsbehandling och andra metoder fungerar betydligt sämre.

En grupp forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har gjort en systematisk genomgång av tusentals forskningsartiklar och annan vetenskaplig dokumentation kring behandlingar av urin- och avföringsinkontinens hos vuxna i olika delar av världen. Studierna publicerades under åren 2005-2015. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicine (se länk intill denna artikel).

Andelen personer som är fria från inkontinens tre månader efter behandlingen är:

  • 82 procent av dem som genomgår en kirurgisk operation.
  • 53 procent av dem som gör bäckenbottenträning.
  • 49 procent av dem som tar läkemedel i syfte att lugna en överaktiv urinblåsa.
  • 37 procent av dem som behandlas med bulkmedel (fyllnadsmedel injiceras i skadad vävnad runt urinröret).

”Dåliga resultat”

– Om man bortser från kirurgin är det inga lyckade resultat. Skulle du vara nöjd om en av två blir botad och resten tvingas leva med inkontinens resten av sitt liv? säger Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för Gothenburg continence research center.

Med tanke hur många människor som ordineras läkemedel mot inkontinens tycker han att det är särskilt anmärkningsvärt att dessa bara fungerar hos knappt hälften av patienterna.

– Ser man det ur ekonomisk synvinkel kostar behandlingen med läkemedel sannolikt miljarder kronor bara i Sverige, säger Ian Milsom.

Få studier på äldre

En brist med de studier som gjorts är att få av dem har fokuserat på äldres problem med kontinens. Samma sak gäller för inkontinens till följd av olika neurologiska sjukdomar. Dessutom saknas studier av hur man genom sitt beteende, och med stöd av katetrar och absorberande skydd, kan leva ett normalt liv med inkontinens.

– Forskning på de här grupperna är inte så glamouröst, men egentligen väldigt nödvändigt. Befolkningen blir allt äldre samtidigt som inkontinens ökar lavinartat i den här gruppen. Många med ms, parkinson, stroke och andra neurologiska sjukdomar lever dagligen med detta. Det är ett kroniskt problem som inverkar kraftigt på deras livskvalitet, säger Ian Milsom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida