Psykiatri

Viktigt följa upp minnet hos personer som får ECT

Viktigt följa upp minnet hos personer som får ECT
Elchockbehandling, ECT, Electroconvulsive treatment, kan ge allvarliga minnesstörningar som patienten bör informeras om, enligt Socialstyrelsen. Foto: Tomas Oneborg / SvD/ TT

Efter att många patienter berättat om långvariga minnesstörningar efter ECT, eller elchocker som det ibland kallas, har Socialstyrelsen tagit fram en ny rapport om hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att minska de negativa effekterna.

Socialstyrelsen har tidigare kartlagt omfattningen av ECT-behandling inom hälso- och sjukvården och även informerat om skyldigheten att ge information om ECT till patienter och anhöriga.

Socialstyrelsen har vid en tillsyn också upptäckt att det inte på ett systematiskt och strukturerat sätt genomförs bedömningar av patienternas kognitiva funktioner.

Viktigt informera

I en ny rapport som bygger på den vetenskapliga kunskapen om  ECT poängterar Socialstyrelsen vikten av att informera patienter och anhöriga om behandlingsformen och de biverkningar i form av minnesstörningar som kan uppstå efter behandling. Myndigheten understryker också vikten av att regelbundet följa upp patienterna och ge ökat stöd till dem som lider av minnesstörningar.

Nio av tio patienter med svåra och livshotande depressioner och/eller uttalad självmordsrisk tillfrisknar snabbt efter behandling med ECT. Därför rekommenderas behandlingen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för de allvarligaste och potentiellt livshotande sjukdomstillstånden inom psykiatrin.

Bland de tio procent där behandlingen inte ger några positiva effekter tycks det finnas en ökad risk för de negativa bieffekter som behandlingen kan ge upphov till.

Långtidspverkan av minnen

Att ECT kan ge kortvarigare minnesstörningar i upp till några veckor efter behandlingen är känt. Men Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tagit emot drygt hundratalet patientberättelser där det i många fall beskrivs hur patienterna lider av minnesstörningar under mycket långa perioder efter ECT-behandlingen. Detta finns inte beskrivet i den vetenskapliga litteraturen.

Forskningen har heller inte kunnat reda ut om minnesstörningarna är en direkt bieffekt av själva ECT-behandlingen eller av grundsjukdomen.

Oavsett vilket är Socialstyrelsens bedömning att det är viktigt att undersöka patientens minnesfunktioner före behandlingen och att patienten ges en möjlighet att förbereda sig på att minnet kan påverkas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida