Forskning

Antidepressiva till äldre kan rubba hjärtrytmen

Antidepressiva till äldre kan rubba hjärtrytmen
Att ta flera olika läkemedel kan öka risken för äldre att drabbas av hjärtarytmi. Bild: Mostphotos

Nästan en halv miljon äldre personer använder läkemedel som kan orsaka en ovanlig, men livshotande, rubbning i hjärtrytmen. Hälften av läkemedlen är antidepressiva tabletter, visar en studie från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i en ny studie kartlagt förskrivningen av läkemedel som kan ge en ökad risk för att drabbas av en speciell typ av hjärtkammararytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP.

Studien visar att nästan 500 000 personer som är 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med den risken. Hälften av läkemedlen är antidepressiva tabletter.

Högst är risken för de äldsta. Det beror enligt Socialstyrelsen främst på hög förskrivning av antidepressiva läkemedel. Även riskfaktorer som hjärtsjukdom, rubbningar i saltbalansen och att samtidigt ta flera olika läkemedel bidrar.

– Resultaten visar att både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi är betydligt högre än vad som varit känt tidigare, säger Bengt Danielsson, projektledare och medicinskt sakkunnig, i ett pressmeddelande.

Personer som är över 75 år använder i genomsnitt fem olika läkemedel.

Många i studien behandlades för hjärt- och kärlsjukdom, en riskfaktor som kan kräva speciella försiktighetsåtgärder.

Studien visar att mellan åren 2006 och 2014 registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi i patientregistret. Men forskarna menar att antalet kan vara betydligt högre, då det krävs en ekg-undersökning för att kunna ställa diagnosen.

I dag saknas nationella rekommendationer för förskrivning av läkemedel som kan orsaka hjärtarytmi hos äldre.

Forskarna menar att förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken för hjärtarytmi. De lyfter fram att digital teknik skulle kunna användas mer som förskrivarstöd för att undvika olämpliga kombinationer av läkemedel.

– Vidare behövs mer kunskap och information om att hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen också kan ge ökad risk, säger Bengt Danielsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida