Biverkningar

Minskning av riskfyllda läkemedel till äldre

Minskning av riskfyllda läkemedel till äldre
I Skåne har förbrukningen av läkemedel som anses riskfylld för äldre minskat till hälften på sex år. På bilden syns dygnsdoser per 1000 invånare som är 75 år eller äldre.

Det skrivs ut allt mindre läkemedel som kan vara olämpliga till äldre i Sverige. Skåne har på sex år tagit sig från en bottenplacering till att vara bland de bättre i landet.

22 januari 2016

Användningen av olämpliga läkemedel bland personer över 75 år har minskat i hela landet, efter att problemet uppmärksammats i vården de senaste åren. Det visar statistik från E-hälsomyndigheten, som sammanställer försäljningen vid samtliga apotek.

Svåra biverkningar

Socialstyrelsen har pekat ut ett antal preparat som bör undvikas för äldre. Det rör sig bland annat om långtidsverkande sömnmedel, vissa lugnande medel och det smärtlindrande medlet tramadol. Det är läkemedel som har hög risk för svåra biverkningar hos äldre, som förvirring, yrsel och fallrisk.

– När man blir äldre tar det längre tid för vissa läkemedel att lämna kroppen och hjärnan blir känsligare. Det leder till kraftigare effekt och högre risk för biverkningar, säger Maria Landgren, läkemedelschef i region Skåne.

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsanvändningen har ökat de senaste 20 åren. Fram till för tre år sedan var Skåne klart sämre än riksgenomsnittet när det gäller olämpliga läkemedel till äldre. Men genom att systematiskt arbeta med bättre hantering, där läkemedelsgenomgångar varit ett sätt att se till att de äldre patienterna får rätt mediciner, har förbrukningen minskat till hälften på sex år.

Regionen har också haft utbildningar för vårdpersonal och läkarstudenter.

– Dessutom har vi gjort satsningar på de vårdcentraler som skrivit ut många riskfyllda läkemedel. Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Maria Landgren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida