Forskning

Bättre handtvätt på flygplatser kan bromsa smittspridning

Bättre handtvätt på flygplatser kan bromsa smittspridning
En betydande minskning av smittspridning skulle kunna uppnås genom att välja ut de 10 viktigaste flyglatserna utifrån var infektionsutbrottet startat, och satsa på utbildning om handtvätt där, visar en ny studie.

Om resenärer blev bättre på att tvätta sina händer vid bara tio stora flygplatser i världen, så skulle det kunna minska spridning av många infektionssjukdomar. Det uppskattar forskare bakom en ny studie. De menar att resultaten är relevanta även för corona.

12 februari 2020

Studien publicerades i december, precis innan utbrottet av coronavisuset startade i staden Wuhan i Kina. Studien har varit inriktad på infektionssjukdomar generellt, inklusive influensavirus.

Människor från hela världen

På flygplatser trängs människor från jordens alla hörn och tar med händerna på ytor som stolarnas armstöd, incheckningsdiskar, säkerhetskontrollens lådor och olika handtag.

Forskarnas uppskattning är att bara 20 procent av resenärerna på flygplatser har rena händer. Förutsättningen för det är att de ska ha tvättats med tvål och vatten i minst 15 sekunder den senaste timmen.

Forskarna utgår ifrån tidigare studier som visat att endast 70 procent av människor tvättar händerna efter toalettbesök.

– Av dessa tvättar bara hälften händerna rätt. De övriga bara sköljer händerna snabbt med vatten. Och 30 procent tvättar inte händerna alls efter toalettbesöket, säger Christos Nicolaides, en av huvudförfattarna och professor vid University of Cyprus, i en kommentar till nyhetsbyrån Eurekalert.

Hittade 120 flygplatser 

Forskarna har identifierat 120 flygplatser i världen som har störst betydelse för smittspridning. De fann att det inte nödvändigtvis var de med mest trafik. Till exempel nämner de att Tokyo och Honolulus flygplatser har stor betydelse på grund av att de är några av världens största flygplatsknutpunkter. De tar emot långväga direktflyg mellan öst och väst.

Beräkningarna har visat att om handtvättandet kunde förbättras till att 60 procent av resenärerna hade rena händer skulle det ge stor effekt. En global smitta skulle kunna bromsas med 70 procent.

En så stor följsamhet till råd om handtvätt kan vara svår att uppnå, bedömer forskarna.

Men bara genom att identifiera de tio viktigaste flygplatserna närmast ett utbrott och sätta in utbildningsinsatser om handtvätt där, skulle hastigheten av smittspridningen kunna minska med betydande 37 procent, visar studien.

Kontakt med andra

Slutsatserna har forskarna nått genom statistiska beräkningar och detaljerade epidemiologiska simuleringar. Dessa innehöll data från långdistansflyg, hur länge flygningarna varade, avstånd, byten och väntetider på flygplatser. De inkluderade även studier över hur många interaktioner resenärer har med andra människor.

I en kommentar säger forskarna att deras studie även går att tillämpa rent allmänt på spridning av coronaviruset. Men de poängterar också att studien är baserad på tidigare studier av effekter av handtvätt för att kontrollera smittspridning. Därför behöver data kalibreras på nytt för att kunna uppskatta hur hastigheten av smittspridning efter ett utbrott av en specifik smitta kan minskas.

Studien är en av de första att kvantitativt bedöma hur effektiv god handhygien vore för att minska smittspridningen av en global epidemi eller pandemi.

Coronaviruset droppsmitta

Världshälsoorganisationen, WHO, och amerikanska smittskyddsmyndigheten rekommenderar handhygien som det mest kostnadseffektiva sättet att förhindra smittspridning.

Coronaviruset smittar genom kontakt mellan människor eller genom hosta och nysningar, så kallad droppsmitta. Svenska Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittan, är att inte träffa sjuka och att tvätta händerna med tvål och vatten.  

Studien är publicerad i tidskriften Risk Analysis.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida