Forskning

Besöksstopp under pandemin fick stora konsekvenser

Besöksstopp under pandemin fick stora konsekvenser
Flera av de granskade studierna handlar om besöksstopp inom äldreomsorgen. Foto: Henrik Montgomery

Anhöriga som inte involverats i vården. Oro, viktminskning, smärta och frustration. Besöksrestriktioner på sjukhus och inom äldreomsorgen har haft många negativa biverkningar, visar ny forskning.

Tillsammans med två japanska forskare och sjuksköterskekollegor har Karin Hugelius, ambulanssjuksköterska och forskare inom krishantering och katastrofmedicin, granskat 17 studier från olika länder. Alla handlar om konsekvenser av besöksstopp och restriktioner under pandemin. Studierna skiljer sig åt på flera sätt men ändå är resultatet tydligt, enligt forskarna.

– Det är uppenbart att det finns en hel del biverkningar av besöksrestriktioner i vården som man måste vara medveten om och väga mot nytta, precis som man gör med andra behandlings- och omvårdnadsåtgärder, säger Karin Hugelius.

Misstro, oro, frustration

Forskarna har sett tydliga negativa effekter, eller biverkningar som de valt att kalla det. Både för patienter och anhöriga, men också för sjukvårdspersonalen och sjukvården i stort. Bland annat har det krävts mer personal för att hålla kontakt med anhöriga när fysiska möten inte varit möjliga, vilket fått konsekvenser för bemanningen.

Karin Hugelius. Foto Anna Lorentzon

Att anhöriga inte kunnat närvara i vården har också skapat misstro, oro och frustration. Bland annat beskriver en studie hur brytsamtal försvårats, alltså samtal med anhöriga om vilken väg vården ska ta eller om vårdinsatser ska avslutas.

– När anhöriga inte fått vara med på vägen dit kan det vara svårt att förstå hur deras anhöriga mår och hur sjukvården tänkt. Normalt sett har anhöriga följt detta på nära håll, fått insikt i att det inte går. Nu kommer det som en total chock i stället, säger Karin Hugelius.

För vårdpersonal som är van vid att samarbeta med anhöriga har besöksrestriktionerna skapat moralisk och etisk stress.

I familjer med sjuka barn, där bara den ena föräldern fått närvara i vården, har hela familjen och familjens relationer påverkats på ett negativt sätt.

Viktnedgång och aggressivitet

Flera av studierna som granskats är från äldrevården. Här finns uppgifter om mätbar viktnedgång, hur de äldre blivit mindre aktiva i sina dagliga liv, hur hygien och matintag påverkats negativt. Här finns också en studie som visar att ju längre tid det gick mellan att de äldre fick träffa sina anhöriga, desto mer emotionellt instabila och aggressiva blev de, berättar Karin Hugelius.

– En annan studie visade att personer som skulle opereras hade mer smärta och var mindre nöjda med sjukvården över lag.

Granskningen gjordes i november förra året, då pandemin pågått mindre än ett år. Forskarna är förvånade över att det redan då gick att hitta så många studier på området. Det visar att besöksrestriktioner under pandemin varit och är en angelägen fråga, som många över hela världen upplevt som problematisk, säger Karin Hugelius.

– Det är fler än vi som uppmärksammat ämnet och jag tror att sjuksköterskor varit medvetna om att det här är något vi behöver titta närmare på, säger hon.

Viktig forskning i framtiden

Det finns massor av forskning hon skulle vilja se framöver. Till exempel finns det inga bra studier som visar vad besöksrestriktioner har för generell effekt på smittspridningen.

–  Det är rimligt att tro att det har effekter, men det behöver beforskas mer.

Hon vill också se studier på hur fysiska möten mellan patienter och anhöriga kan ordnas på ett säkert sätt, under en pandemi men även generellt. Anhöriga har under pandemin uppskattat vårdens försök med digitala möten, berättar hon, men de har inte fungerat lika bra som fysiska besök.  

– Vi behöver bli lite innovativa här. Nu vet vi att besöksrestriktioner har mycket biverkningar och det är viktigt att vi försöker minska dem så mycket som möjligt. Anhöriga är en resurs. Vi behöver få upp det här ämnet på omvårdnadskartan, säger Karin Hugelius.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida