Covidvcaccin

Dags för tredje dosen för vårdpersonalen – därför kan fler få olika vaccin

Dags för tredje dosen för vårdpersonalen – därför kan fler få olika vaccin
Vårdpersonal inom äldrevård vad bland de första att få vaccin i Sverige. Arkivbild: Johan Nilsson/TT.

Nu börjar vårdpersonal få dos nummer tre av vaccinet mot covid-19. Här förklarar virusforskaren Ali Mirazimi hur påfyllnadsdosen fungerar.

Varför är det viktigt att ta en tredje dos?

– Vi vet att antikroppsnivåerna mot covid sjunker inom ett halvår och därför är det angeläget för riskgrupper att fylla på sitt skydd nu. Då är det är också väldigt viktigt att personal som träffar de allra sköraste inte riskerar bära smitta med sig eftersom skyddet inte är hundraprocentigt, säger biomedicinaren Ali Mirazimi som forskar om vaccin och medicin mot virus vid Karolinska Institutet.

Ali Mirazimi forskar om nya vaccin och mediciner mot covid-19. Foto: Martin Stenmark.

Många i vården fick Astra Zenecas vaccin vid dos ett, men en annan sort vid påfyllandsdosen. Vad vet man om att blanda olika sorters vaccin?

Från början visste vi inget om alls när det gällde just covid eftersom läkemedelsföretagen bara studerat effekten av dos ett och två på samma vaccin. Men att blanda vaccin med olika verkningsmekanismer kan vara en fördel för det bygger upp antikroppar och T-celler på olika sätt.

Olika vaccin kan ge bättre skydd

I veckan publicerade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och smittskyddsenheten ECDC nya rekommendationer som godkänner att en kombination av olika vacciner kan användas mot covid-19, så kallad heterolog vaccination.

Myndigheterna har granskat studier som undersökt kombinationer av olika covid-19-vacciner. Bland annat visar en studie från Umeå universitet att vaccinsvaret var bäst för dem som hade fått en första dos av Astra Zenecas vektorvaccin följt av Modernas mRNA-vaccin.

EMA och ECDC skriver att heterolog vaccination kan användas både vid den inledande vaccineringen med två doser och vid boostervaccineringen med den tredje dosen.

Syftet med rekommendationerna är att hjälpa beslutsfattare att säkerställa att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19. Heterolog vaccinering kan öka flexibiliteten när tillgängligheten på olika vaccin kan variera.

Källa: Läkemedelsvärlden.

Vilka biverkningar kan man förvänta efter dos tre?

Det borde det vara samma som efter dos ett och två, det vill säga feber, trötthet och ont i muskeln vid instickstället. En del kan få svullna lymfkörtlar också, vilket är ett normalt tecken på att immunförsvaret reagerar.

Vad vet man om eventuella biverkningar på längre sikt?

– De allra flesta biverkningarna kommer i nära anslutning till vaccinet. Sedan kan jag ju inte veta vad som händer om fem år, men det finns inget som tyder på att det skulle finnas några allvarliga negativa effekter.

Kommer det att bli aktuellt med fler påfyllnadsdoser?

Det verkar troligt, men vi får se hur det blir. Viruset kan ändra sig och det är mycket som är osäkert fortfarande, säger Ali Mirazimi.

Prioriteringsordning för tredje dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ska arbeta utifrån följande prioriteringsordning:

  • Personer boende på säbo, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
  • Personer som är 65–79 år samt personal inom säbo, hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Här ingår också personer mellan 50–64 år.
  • Personer mellan 18 och 49 år.

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan också prioriteras i vaccinationsarbetet. Det förutsätter att regionen bedömer att detta kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

Regionerna ansvarar för uppföljningen av vaccinationstäckningen i respektive grupp, och beslut om start för nästkommande grupp när god täckning har uppnåtts. Arbetet kan därför, liksom tidigare, skilja sig åt över landet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra förutsättningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida