Fackligt

Sjuksköterskefacket i Danmark säger ja till medlarbud

Sjuksköterskefacket i Danmark säger ja till medlarbud
Dansk Sygeplejeråds ordförande Grete Christensen när hon kom till förhandlingarna med arbetsgivarsidan och medlarna i Köpenhamn tidigare i maj. Foto Philip Davali Ritzau/TT

En dansk sjuksköterskestrejk är avblåst tillsvidare. Medlare har lyckats få både sjuksköterskeförbundet och arbetsgivaren att säga ja till ett bud. Men än är inte sista ordet sagt.

I början av maj – mitt i pandemin – varslade fackförbundet Dansk sygeplejeråd om strejk för medlemmar anställda i kommuner och regioner. Risken fanns att strejken skulle utlösas nu på fredag.

Bakgrunden var att fackförbundet förhandlat fram ett avtal om löner och villkor med arbetsgivarna, som förbundets medlemmar sa nej till.

Tvärstoppet berodde, enligt Dansk sygeplejeråd, på att medlemmarna ledsnat på att yrket nedvärderats och att lönerna inte motsvarar sjuksköterskornas utbildning, ansvar och arbetsuppgifter.

Men nu har medlare från på Forligsinstitutionen fått både Danskt sygeplejeråd, Radiograf Rådet och arbetsgivarna inom regioner och kommuner att tacka ja till ett bud.

Men än är inte strejkhotet helt avblåst. Först ska medlemmarna i Dansk Sygeplejeråd och Radiograf Rådet rösta om medlarnas förslag. Den 14 juni ska omröstningen vara klar och fackförbunden komma med ett slutgiltigt ställningstagande.

Om medlemmarna åter röstar nej, skulle det kunna leda till ett nytt strejkvarsel.

Regeringsutredning i avtalet

Öppningen i dödläget mellan fack och arbetsgivare blev att medlarna lyckades få fram ett förslag där det ingår att regeringen ska tillsätta en kommitté som ska utreda lönestrukturer inom offentlig sektor. Fackförbunden menar att de utvecklats ojämlikt jämfört med andra yrkesområden under många år.

– Vi gick till förhandlingarna med två krav, att få ett större lönemässigt erkännande och för att göra upp med mer än 50 års eftersläpning av löneutvecklingen. Fast vi kämpade hårt vid förhandlingsbordet fick vi inte mer pengar till sjuksköterskorna här och nu. Men vi har fått något som jag menar är mycket viktigare – en uppgörelse om eftersläpningen av sjuksköterskornas och andra välfärdsprofessioners löner, säger Grete Christensen i ett uttalande på Danskt sygeplejeråds webbplats.

Enligt Dansk sygeplejeråd ligger sjuksköterskelönerna i Danmark 15-20 procent lägre än lönerna i andra jämförbara yrken med motsvarande utbildningsnivå. Förbundet är starkt kritiska mot den danska Tjänstemannareformen, ett politiskt beslut från slutet av 1960-talet, där offentliga yrken placerades in på en lönetrappa. Ett beslut som låser fast sjuksköterskeyrket på en lägre lönenivå än likvärdiga mansdominerade yrken, enligt förbundet.

Fakta om de danska avtalsförhandlingarna

  • Avtalet som förhandlats heter OK21 och gäller lön och villkor för sjuksköterskor i regioner, kommuner och staten.
  • I början av maj varslade Dansk sygeplejeråd om strejk, efter att förbundets medlemmar i regioner och kommuner tackat nej till avtalet.
  • Enligt gällande regler i förbundet ska medlemmarna få chansen att tycka till om stora avtal som förbundets ledning och kongress sagt ja till. Nu ska medlemmarna åter igen rösta – den här gången om medlarnas förslag till avtal.
  • De aktuella löneökningarna är oförändrade från det första förslaget. De ska ge 5,09 procent för anställda i regionerna och 5,02 procent i kommunerna, men med diverse tillägg och avdrag. Läs mer om avtalets villkor för sjuksköterskor i regionerna och kommunerna på Dansk sygeplejeråds hemsida.

Källa: Dansk sygeplejeråd, www.dsr.dk

Dansk sygepleieråd ser medlarnas förslag som en milstolpe för att sjuksköterskorna – och andra välfärdsprofessioner – ska kunna ta sig ur den eftersläpning av lönerna som reformen lett till.

– Vi kan inte lova att det här löser hela vår utmaning, men med avtalet har vi tagit ett steg i rätt riktning mot att få lönerna på det offentliga området noggrant analyserade, säger Grete Christensen.

Inga mer pengar till löner

Enligt medlarförslaget ska regeringen, efter att avtalsrörelsen inom offentlig sektor är klar, tillsätta kommittén som ska granska lönestrukturen. I kommittén ska även arbetsmarknadens parter delta.

I avtalet ingår också andra förbättringar. Men den ursprungliga överenskommelsen om lönehöjningar på 5,02 procent ligger kvar.

De förbättringsområden som ingår i medlarförslaget gäller en introduktionsutbildning för nyutbildade sjuksköterskor i regionerna och en genomgång av ledningsstrukturen så att sjuksköterskor och läkare fortsätter att ha en lika fördelning av ledning och ansvar inom regionerna. Dessutom ska kollektivavtal diskuteras för kommunala sjuksköterskor med specialistutbildning i medborgarcentrerad omvårdnad, samt ett pensionsgrundande tillägg för röntgensjuksköterskor.

Fakta om danska sjuksköterskors löner

  • Sjuksköterskelönerna i Danmark bygger både på tariffer och individuell lönesättning som beror på funktion och kvalifikation. Cirka 8 procent av lönen är individuell och förhandlas lokalt.
  • Lönen består oftast av en grundlön enligt en lönetrappa plus diverse tillägg.
  • En nyexaminerad sjuksköterska anställd i region får i nuläget en grundlön på 25 114 danska kronor, DKK (= 36 177 svenska kronor). Efter 8 år stiger lönen till 29 023 DKK och efter 10 år till 30 414 DKK.
  • Till detta kommer det pension, ob och olika tillägg, som exempelvis ett centralt förhandlat tillägg på 726,72 danska kronor till sjuksköterskor anställda på akutmottagningar och medicinavdelning.

Källa: Dansk sygeplejeråd, www.dsr.dk

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida