Gaysyrror vill påverka utbildningen

Det enda de pratar om på sjuksköterske-utbildningen är att homosexuella män inte får ge blod!

29 augusti 2008

Josefine Zäther är mycket missnöjd med hur hbt-frågor hanteras i utbildningen. Hon pluggar till sjuksköterska i Stockholm och är medlem i Gaysyrrorna. Under Prideveckan i Stockholm stod hon vid organisationens informationsbord i Kulturhuset.

– Vi får ingen utbildning i de här frågorna, när de borde vara integrerade i all undervisning, säger hon.

Just utbildningen är en viktig fråga inte bara för Josefine Zäther, utan också för hennes kollega vid informationsbordet, Maria Sedemark, som är anställd av ett bemanningsföretag.

– Utbildningen i sig är det väl svårt för oss vanliga sjuksköterskor att påverka, men vi handleder ju studenter på våra arbetsplatser. Då kan vi prata om hur till exempel ett ankomstsamtal kan utformas så att de inte kränker den som är homosexuell.

Men det är inte bara studenterna som Gaysyrrorna vill påverka. Under fikarasterna kan man till exempel ta upp hbt-frågor.

– För oss är det en fråga som både rör arbetsklimatet mellan kolleger och hur vi bemöter patienterna, säger Maria Sedemark.

Under de dagar som Kulturhuset i Stockholm hade förvandlats till Pride House delade tio medlemmar i Gaysyrrorna på uppdraget att informera intresserade om föreningens verksamhet. Uppemot 250 enkäter delades ut till besökarna. Bearbetningen av dem får anstå till i september.

– Men vi mötte många människor som hade erfarenheter av dåligt bemötande på grund av sin sexuella läggning, berättar Maria Sedemark.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida