Kongressen fortsätter i november

29 augusti 2008

Vårdförbundets kongress, som inleddes den 13 maj, mitt under brinnande konflikt, återupptas den 26-27 november på konferensgården Utsikten i Nynäshamn. Då ska merparten av de drygt 200 motionerna och förslagen från medlemmar och avdelningar behandlas (några tog kongressen ställning till i maj), liksom övriga ajournerade punkter. Det handlar bland annat om visionen om Vårdförbundet 2018, stadgarna och lönepolitiken.

Underlagen för den återstående delen av kongressen har uppdaterats under sommaren. Förbundsstyrelsen tar ställning till de nya skrivningarna vid sitt sammanträde i september.

www.vardforbundet.se/kongress2008

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida