Här utmanar sjukvårdspartier om makten

9 september. I åtta landsting/regioner utmanar sjukvårdspartier de etablerade partierna i höstens val. I Norrbotten pekar opinionsmätningar på att de kan bli störst av alla.

4 september 2018

Under 84 år har Socialdemokraterna varit det största partiet i Sveriges rödaste län, Norrbotten. Men här finns också ett av de mest framgångsrika sjukvårdspartierna i landet. Förra valet fick de drygt 25 procent av platserna i den politiska regionledningen och blev i särklass största oppositionsparti. Nu säger de sig vara beredda på ett maktskifte i höst. ?

Förutom i Norrbotten har Sjukvårdspartiet i dag mandat i landstings- eller regionfullmäktige i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Inför valet den 9 september ställer partiet även upp i regionerna Västernorrland, Jönköping och Västra Götaland. ?

Två andra partier som har vården som enda fråga är Vård för pengarna som tog plats i landstinget i Sörmland efter förra valet. I Region Jönköping ställer ett nybildat sjukvårdsparti upp i år: Bevara akutsjukhusen.?

 

Ann-Christin Åström.

Ann-Christin Åström
(Sjukvårdspartiet)
Region Norrbotten
Specialistsjuksköterska

För specialistsjuksköterskan Ann-Christin Åström var det Sjukvårdspartiet i Norrbotten som fick henne att engagera sig politiskt.

Ann-Christin Åström står på åttonde plats på partiets valsedlar. Hon blev politiker för att inte ”sitta och gnälla vid fikabordet” vid den stora striden om Sunderby sjukhus, då hennes parti bildades. Sjukvårdspartiet ville inte ha något nybygge utan att man skulle satsa på sjukhusen som redan fanns, i Boden och Luleå.

Men nu är det många år sedan Sunderby sjukhus stod på plats. Kampen i dag handlar om att bemanna det. Svårigheterna att rekrytera och behålla sjuksköterskor i regionen är en av Ann-Christin Åströms hjärtefrågor.

— Den akuta sjuksköterskebristen är jättebekymmersam. Yrket behöver göras attraktivt, det måste uppgraderas. Lönefrågan behöver ses över, även om det inte är politikerna som sätter lönerna.

Ann-Christin Åström är i dag enhetschef på ett äldreboende i Luleå kommun. Tidigare har hon arbetat som distriktssköterska på hälsocentraler i länet, men är även specialistsjuksköterska inom psykiatri och den vården ligger henne extra varmt om hjärtat.
Dessutom har hon varit enhetschef på Sunderby sjukhus beroendecentrum.

Sjukvårdspartiet som hon företräder är det näst största i regionen, men i opposition.

— Det är svårare att påverka i oppositionsrollen givetvis. De sista åren har vi ändå lyckats motverka en ombildning till storregion. Vi fick in 23?000 namnunderskrifter, så det blev inget, säger Ann-Christin Åström.

Sjukvårdspartiet arbetar för decentralisering av vården och att länets befolkning ska få behålla kvarvarande sjukhus.

— Med en storregion hade makten kommit längre bort från folket.

 

Susanne Karlsson.

Susanne Karlsson
(Vård för pengarna)
Landstinget Sörmland
Specialistsjuksköterska

När Vård för pengarna i Sörmland startade kände specialistsjuksköterskan Susanne Karlsson att partiet stämde med vad hon själv vill åstadkomma.

Hon har länge varit missnöjd med hur vården i Sörmland styrs. Men det var först när partiet Vård för pengarna dök upp som hon valde att gå in i politiken.

De senaste åren har varit turbulenta med en stor personalomsättning, stängda vårdplatser och många överbeläggningar.

En av flera lösningar har varit att höja lönerna för bland annat sjuksköterskor, vilket gör att Sörmland nu ligger i toppen av löneligan. Men på flera arbetsplatser är det fortfarande en tuff situation.

— På alla delar av sjukhuset ser jag uppgivna kolleger, som säger att de snart inte orkar mer. Så här kan det inte fortsätta. De måste ge morötter så att man orkar, och vill, stanna kvar, säger Susanne Karlsson.

Hon har jobbat på Nyköpings lasarett sedan 1980-talet. I dag har hon dubbla specialistutbildningar och delar sin arbetstid mellan operation och intensivvårdsavdelningen. Hon har sett vården förändras, hur mängden administrativt arbete ökat på bekostnad av patientkontakten, och hur arbetsbördan ständigt blivit tyngre.

I förra valet fick hennes parti 8 av 71 mandat, men hittills har det varit ganska isolerat från de stora besluten. Nu hoppas man få mer inflytande i den politiska styrningen av landstinget.

För Susanne Karlsson är mer pengar till vården det viktigaste. Bland annat vill hon minska antalet politiska nämnder och landstingsråd, halvera partistöden och avskaffa alla politiska sekreterare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida