Krönika  |  Chefredaktören 21 juni

Michelle Wahrolén: Hur svårt kan det vara att låta bli droger?

Hur svårt kan det vara att låta bli droger?
Detta är opinionsmaterial

Mycket svårt för den som är beroende, om jag får svara på min egen fråga. Sjuksköterskan Tanja hade ont i ryggen och fick lindring av citodon. Sedan var hon fast i ett beroende med lång väg tillbaka.

Var tionde person — en miljon svenskar — lider av beroendeproblem. Det kan vara att man dricker för mycket, äter för mycket, spelar för mycket eller att man missbrukar droger, till exempel tabletter. Mekanismen i hjärnan är densamma oavsett vad man är beroende av. Beroendeämnet frisätter dopamin — hjärnans belöningssystem.

Med tiden behövs allt mer av det beroendeframkallande för att dopaminet ska rinna till. Det var just detta som hände sjuksköterskan Tanja.

Stigmatiserande sjukdom

Beroendeproblem klassas som sjukdom — en sjukdom med mycket stigmatisering. Den som är beroende ses ofta som karaktärslös. Hur svårt kan det vara? Det är ju bara att låta bli! Vad värre är att olika beroendeproblem i praktiken klassas olika, trots att mekanismerna bakom dem alltså är desamma.

I vården förekommer det att vårdpersonal missbrukar tabletter. Stress och tillgången på dem ger tillfälle. Ändå får personer som är beroende av droger och tabletter inte alltid samma hjälp som andra med beroendeproblem. Det kan bero på att personer med drogberoende ibland stjäl medicin. Det komplicerar det hela. I stället för att få hjälp kan det bli än mer stigmatiserande för personer med drogberoende, med polisanmälningar och hot om att bli av med legitimationen. Inte heller är det ovanligt att man i det läget blir uppsagd eller avskedad och i stället hänvisas till socialtjänsten.

Självklart är det allvarligt om personal stjäl medicin och den arbetsmiljörisk en påverkad kollega innebär. Det kan en arbetsgivare inte acceptera. Men även drogberoende har ju en sjukdom som de först och främst borde få behandling för.

Michelle Wahrolén, chefredaktör på Vårdfokus

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida