Forskning

Infertila män har ökad risk för prostatacancer

Infertila män har ökad risk för prostatacancer
Forskare vid Lunds universitet har funnit ett samband mellan infertilitet hos män och ökad risk för prostatacancer. Arkivbild: Getty Images

Män som söker vård för barnlöshet och assisterad befruktning verkar löpa ökad risk att drabbas av prostatacancer, visar en ny studie från Lunds universitet.

30 september 2019

Ungefär var tionde man drabbas av prostatacancer. En lika stor andel av männen är dessutom infertila.

I en ny studie från Lunds universitet har forskare jämfört risken för att utveckla prostatacancer hos tre grupper: de som blir föräldrar genom provrörsbefruktning, IVF, respektive ICSI-assisterad befruktning och de som får barn genom naturlig befruktning. (Vid ICSI förs spermien med en tunn nål direkt in i ägget.)

Över en miljon pappor analyserade

Med hjälp av olika medicinska register har forskarna analyserat sambandet mellan infertilitet och prostatacancer hos totalt när 1,2 miljoner svenska män som blev fäder mellan åren 1994 och 2014.

Enligt en artikel på universitetets webb visar resultatet att de fäder som fått behandling med IVF och ICSI hade 30 respektive 60 procent högre risk för att få prostatacancer i jämförelse med dem som blivit pappor på naturlig väg.

Männen som hade fått infertilitetsbehandlingar hade även en högre risk för att drabbas av prostatacancer i relativt ung ålder, innan de hade fyllt 55, än de utan assisterad befruktning.

I studien saknas uppgifter om de män som under tidsperioden inte lyckades bli föräldrar alls. Forskarna har heller inte kunnat koppla uppgifterna till PSA-värden. 

”Bör följas upp”

Även om forskarna inte kunnat påvisa orsakerna till sambandet och saknar PSA-data anser de att resultaten är så pass viktiga att sjukvården noggrannare bör följa upp de män som får assisterad befruktning.

Med tanke på det studien visar anser de också att PSA-testning är lika motiverat för infertila män som för vilken annan högriskgrupp som helst.

Studien, som publicerats i BMJ, har letts av Yvonne Lundberg Giwercman, professor i experimentell patologi med inriktning mot cancer och Yahia Al-Jebari, doktorand vid reproduktionsmedicin, båda vid Lunds universitet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida