Etik

Ivo granskar beslut om livsuppehållande insatser

Ivo granskar beslut om livsuppehållande insatser
I många beslut om att inte ge patienten livsuppehållande behandling saknas motivation till varför beslutet tagits, visar Ekots granskning. Arkivbild: Getty Images

Inspektionen för vård och omsorg inleder nu en granskning av beslut om att inte ge patienter livsuppehållande åtgärder. Flera regioner ändrar också sina rutiner för den typen av beslut, rapporterar Ekot.

Som Vårdfokus berättat tidigare har Sveriges Radios Ekot gått igenom drygt 200 beslut om att inte ge livsuppehållande behandling till patienter. I tre fall av tio saknades en motivering i patientens journal.  I nästan hälften av fallen fanns ingen information om i vilken mån läkaren hade försökt att samtala med patienten eller dennes anhöriga om beslutet. 

I flera fall hade besluten fattats på ett sätt som stred mot Socialstyrelsens föreskrifter och i vissa fall var felen så allvarliga att experter menade att patienter riskerat att dö i onödan.

Även Skåne granskat

Ekot har också granskat närmare hundra avvikelserapporter som rör behandlingsbegränsningar från Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. 

Enligt Ekot har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu beslutat att göra en riktad tillsyn och granska beslut om behandlingsbegränsningar, främst i södra Sverige.

Efter radions första avslöjanden sommaren 2018 håller flera regioner nu på att se över sina rutiner och riktlinjer för beslut om att patienter inte ska ges livsuppehållande behandling, exempelvis i form av respiratorbehandling eller hjärt-lungräddning efter ett hjärtstopp.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida