Krisen på Sundsvalls sjukhus: Cheferna vägrar hålla lönesamtal

Skriver protestbrev till landstingets ledning - den låga lönesumman gör det omöjligt att genomföra respektfulla lönesamtal med sjuksköterskorna.

27 april 2015

Över 30 enhetschefer och verksamhetschefer på länssjukhuset i Sundsvall skriver i brevet till landstingsledningen att de avsäger sig uppgiften att hålla lönesamtal med medarbetarna. ”Vi har inte fått rätt förutsättningar för att föreslå nya löner”, står det i brevet.

Vårdfokus har tidigare skrivit om massuppsägningar på Sundsvalls sjukhus. 18 sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning sa upp sig i protest mot låga löner och en pressad arbetsmiljö. För ett par månader sedan hade sjukhuset ett rekord i överbeläggningar och Vårdförbundets huvudskyddsombud sa: ”Det är inte konstigt att sjuksköterskorna flyr.”

Svår vakanssituation

Att chefer tar bladet från munnen och säger ifrån är mindre vanligt, men enhetscheferna och verksamhetscheferna på sjukhuset har tröttnat. De konstaterar i sitt brev att rekryteringssituationen aldrig har varit så svår som nu och att flertalet vårdavdelningar har en svår vakanssituation.

Sjuksköterskorna på iva fick ett generellt lönepåslag på 2 300 kronor i månaden och de flesta som lämnat in sina uppsägningar tog tillbaka dem. På övriga sjukhuset har cheferna fått veta att de har en lönesumma på 500 kronor att fördela individuellt. ”Det räcker inte för att möjliggöra denna differentierade lönesättning”, konstaterar de.

Vill inte kommentera

Ingen av de chefer som Vårdfokus har sökt vill kommentera brevet. Det vill inte heller landstingsdirektör Anders L Johansson, som är en av de höga chefer som står som mottagare. Han hänvisar i stället till förvaltningschefen Margareta Berglund Rödén.

– Jag har inga synpunkter på själva sakfrågan, utom att den ska hanteras på ett bra sätt och jag vet att det delvis har fullgjorts, säger han.

Margareta Berglund Rödén har ännu inte varit tillgänglig för att berätta vad det innebär.

Stort kompetenstapp

Enhets- och verksamhetscheferna på Sundsvalls sjukhus oroar sig för kompetenstappet. Uppsägningarna är långt fler än nyanställningarna. När de dessutom inte ges möjlighet att locka med en ordentlig lönesatsning ser de ingen möjlighet att vända situationen.

”Vi anser oss inte kunna genomföra en respektfull lönerevision gentemot våra sjuksköterskor under rådande förhållanden och förutsättningar”, skriver de.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida