Kristdemokraterna sa nej till ny lag om samvetsfrihet

Kristdemokraterna sa nej till ny lag om samvetsfrihet
Enligt Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott, innebär beslutet på Kristdemokraternas riksting inget nytt ställningstagande i frågan om vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet.

På helgens riksting avslogs flera motioner som ville garantera möjligheten till samvetsfrihet för vårdpersonal.

12 oktober 2015

Flera kristdemokrater hade inför rikstinget motionerat om att KD som parti ska agera för att enskilda yrkesutövare i vården, exempelvis barnmorskor, ska garanteras en laglig rätt att säga nej till att delta vid aborter. Men tinget gick på partistyrelsens linje och avslog kravet på införandet av en speciell samvetsklausul i lagstiftningen.

Det man sa ja till var däremot att partiet ska ”arbeta för samvetsfrihet inom vården i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen”.

– Det är egentligen inget nytt. Det har vi gjort tidigare också, men nu gjordes ett förtydligande att vi arbetar enligt de här konventionerna och att vi vill jobba för att säkerställa att de gäller, säger Emma Henriksson som är andre vice ordförande i KD och ordförande i riksdagens socialutskott.

När samma fråga kom upp på KD:s riksting för två år sedan hänvisades till partiets medicinsk-etiska program från 2009, där det står att frågor som rör samvetsfrihet bäst löses på arbetsplatsen.

Bra betmötande viktigt

I senaste numret av Vårdfokus (se länk till höger) sade Emma Henriksson samma sak, det vill säga att partiet inte driver frågan om en förändring av lagstiftningen och att enskilda individers önskemål om att slippa utföra vissa arbetsuppgifter kan uppnås genom överenskommelser på arbetsplatsen.

– Samvetsfriheten är viktig, men sedan är frågan hur man ska få det att funka. Om man kommer till en vårdinrättning ska man få ett bra bemötande och man ska som patient inte behöva reflektera om de kommer att ge mig vård eller inte. Jag ska inte behöva möta någon som ifrågasätter min rätt till att få abort, säger Emma Henriksson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida