livsstil

Levnadsvanor bakom en stor del av cancerfallen

Levnadsvanor bakom en stor del av cancerfallen
Rökning och andra påverkansbara levnadsvanor leder till tusentals cancerfall varje år. Arkivbild: Mostphotos

Fler än 15 000 personer drabbas varje år av cancer till följd av bland annat rökning, solning och övervikt. Det motsvarar nästan 30 procent av alla cancerfall, varav många skulle kunna hindras med en förändrad livsstil.

8 december 2020

Resultaten framkommer i en studie gjord av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Cancerfonden. Av samtliga diagnosticerade cancerfall 2018 kunde 28 procent relateras till rökning, solning, övervikt/fetma, ohälsosamma matvanor, alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet samt vissa infektioner som kan påverkas eller till och med förebyggas helt.   

Cancer och livsstil

Så här många insjuknade 2018 i cancer på grund av påverkansbara riskfaktorer:

  • Rökning 6 004 (10,8 procent samtliga cancerfall 2018)
  • Solvanor 3 845 (6,9 procent)
  • Kostvanor 1 473 (2,6 procent)
  • Övervikt och fetma 1 291 (2,3 procent)
  • Infektioner som kan förebyggas 1 182 (2,1 procent)
  • Fysisk inaktivitet 471 (0,8 procent)

8 procent (över 4 500 personer) av all cancer i Sverige orsakas av att vi äter ohälsosamt, dricker för mycket alkohol, rör oss för lite och väger för mycket.

Våra levnadsvanor kan kopplas till drygt 30 olika cancerformer, till exempel malignt melanom, lungcancer, tjocktarmscancer och bröstcancer.

15 procent av bröstcancerfallen i Sverige kan kopplas till att vi rör oss för lite, väger för mycket och dricker för mycket alkohol. I praktiken handlar det om cirka 1 200 bröstcancerfall varje år som skulle kunna undvikas genom hälsosamma levnadsvanor.

Källa: Cancerfonden

Hur mycket vi väger, hur vi äter, dricker och rör på oss är kopplat till 8 procent av all cancer i Sverige, eller 4 500 fall. Denna siffra väntas öka succesivt om trenden kring dessa vanor består. Vårdfokus har tidigare berättat att över 2 000 cancerfall per år i Sverige har en koppling till övervikt och fetma, och fallen kommer öka i takt med att svenskarna blir allt mer överviktiga.

– Våra matvanor är sämst i Norden, vi rör på oss allt mindre och andelen överviktiga har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Denna utveckling har en mängd negativa konsekvenser, varav en är att allt fler drabbas av cancer. Människors levnadsvanor har en betydande roll i risken att utveckla cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Fler kvinnor drabbas

En högre andel kvinnor än män drabbas av cancer som kan relateras till riskfaktorer, vilket beror på att fler cancerformer hos kvinnor har en koppling till levnadsvanor, inte att kvinnorna lever ohälsosammare.

Beräkningarna i studien baseras på metoden population attributable fraction (PAF) som skattar hur många färre som förväntas insjukna om exponeringen av en riskfaktor tas bort.

Hela studien finns att läsa på IHE:s webbplats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida