Smittbara sjukdomar

Fler europeiska länder drabbade av mässling

Det är inte bara Sverige som på senare tid haft utbrott av mässlingen. Runt om i Europa rapporteras nu flera fall i områden där vaccinationsgraden är låg. Värst drabbat är Rumänien.

Sedan januari i år har över 3 400 mässlingsfall rapporterats i Rumänien. 17 personer har avlidit. I Storbritannien insjuknade 575 personer i mässlingen under februari. I Italien beräknas minst 500 ha ínsjuknat i år.

Statistiken kommer från Världshälsoorganisationen, WHO, som varnar för att mässlingsutbrott nu kan bryta ut i princip var som helst i Europa där vaccinationsgraden bland befolkningen är låg, det vill säga i områden där färre än 95 procent av invånarna är vaccinerade mot mässling.

– Liksom i andra delar av världen kommer utbrotten av mässling att fortsätta till dess att varje enskilt land i Europa har sett till att skydda befolkningen fullt ut, säger WHO:s Europachef Zsuzsanna Jakab i ett uttalande.

Siffrorna kan snabbt stiga

Förutom Rumänien, Storbritannien och Italien har även länder som Frankrike, Tyskland, Polen, Schweiz och Ukraina på senare tid haft utbrott av mässlingen i områden med låg vaccinationstäckning.

Primära data från februari talar enligt WHO för att antalet smittade nu snabbt kan komma att skjuta i höjden. Länder som drabbats uppmanas att i möjligast mån hindra smittan från att spridas vidare till grannländerna.

13 fall i Sverige

I Sverige har hittills 13 personer, varav 10 barn, smittats sedan i januari i år. Samtliga fall tros ingå i samma smittkedja. Fallen är koncentrerade till Järvafältet i norra och nordvästra Stockholm där endast cirka 70 procent av invånarna i vissa områden är vaccinerade.

Den som inte har ett fullgott skydd mot mässling kan vaccineras en kort tid efter smittillfället. Man har tre dygn, 72 timmar, på sig efter att man har stött på smittan.

– Alternativet är att ge immunglobulin upp till sex dygn efter smittotillfället. Men ju längre tid det går desto sämre är skyddseffekten, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida