barn och ungdom

97 procent av tvååringarna är fullt vaccinerade

97 procent av tvååringarna är fullt vaccinerade
Det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar. Arkivbild: TT

Vaccinationstäckningen i Sverige är fortsatt hög. En uppföljning av biverkningarna visar att vaccinerna är säkra, enligt Läkemedelsverket.

Inga fall av stelkramp eller röda hund och bara ett fall av Hib-infektion bland barn under fem år rapporterades förra året. Antalet fall av kikhosta minskade jämfört med 2014, men låg ändå på en högre nivå än tidigare år. Totalt vårdades 45 barn på sjukhus för kikhosta och ett barn avled.

Det visar en rapport om vaccinationstäckning och sjukdomsuppföljning under 2015 som sammanställts av Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Vaccinationstäckningen är fortsatt hög och över 97 procent av alla tvååringar var fullt vaccinerade enligt det vaccinationsprogram som gäller. Andelen flickor som är vaccinerade mot hpv ligger kvar på omkring 80 procent.

– Det är glädjande att så många väljer att vaccinera sina barn. Det ger barnen gott skydd mot en rad allvarliga sjukdomar och det ger oss möjlighet att hålla sjukdomarna under kontroll i Sverige, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läkemedelsverket har också följt upp de 553 rapporter om misstänkta biverkningar som inkommit för de 1,1 miljoner doser av vaccin som getts under förra året. Enligt myndigheten handlar det om redan kända och övergående biverkningar som feber samt lokal svullnad och smärta på injektionsstället.

Vaccinationer

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar:

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
 • Allvarlig sjukdom av pneumokocker
 • Mässling
 • Röda hund
 • Påssjuka
 • Infektion med HPV (flickor)
 • Barn i definierade riskgrupper erbjuds även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida