Biomedicinsk analytiker

Massuppsägningar på labbet i Lund – risk för skyddsstopp

Massuppsägningar på labbet i Lund – risk för skyddsstopp
Akuta primärvårdsprover kommer att omdirigeras till övriga labb i Skåne, enligt åtgärdsplanen. Foto: Getty Images.

Alarmerande kompetenstapp, bristande ledarskap och maskiner som inte funkar. Nu hotar facket med skyddsstopp på centrallaboratoriet vid Skånes universitetssjukhus i Lund. ”Om arbetet stoppas kanske hela sjukhuset måste stänga ner”, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Kerstin Andersson.

Sedan årsskiftet har tjugo av cirka fyrtio biomedicinska analytiker sagt upp sig vid Laboratoriemedicin bas i Lund, som bland annat hanterar akuta prover från Skånes universitetssjukhus i staden.

– Analyser som ska ta en timma tar ett dygn i dag, säger huvudskyddsombudet Kerstin Andersson.

Nu är arbetsmiljön så pressad att Vårdförbundet och Naturvetarna, som också organiserar biomedicinska analytiker, hotat om skyddsstopp.

För över ett år sedan gjordes en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, som Vårdfokus rapporterade om. Redan då ansågs det finnas brister i ledarskapet och arbetsmiljön, alarmerande kompetenstapp samt missnöje med löner och villkor.

– Problemen har eskalerat sedan dess. De avdelningar som är beroende av provenheten signalerar så pass allvarliga felaktigheter att patientsäkerheten hotas. Vi står inte längre på kanten, utan har trillat ner i brunnen. Jag har varnat för den här utvecklingen i två år, säger Kerstin Andersson till Vårdfokus.

Kan inte den nya tekniken

Laboratoriemedicin Bas, som drivs i Region Skånes regi, har verksamhet på nio orter, bland annat Helsingborg, Ystad, Malmö och Kristianstad. Men det är på labbet i Lund som läget är värst, enligt Kerstin Andersson.

– Förra året förlorade regionen 67 biomedicinska analytiker. Många som rekryteras kommer direkt från utbildningen och upplärningen tar allt längre tid, bland annat för att utbildningen inte följer den nya tekniken som finns på våra laboratorier i dag. Man behöver ett år för att komma in i jobbet och fem år för att få full behörighet att analysera på egen hand, samt kunna lösa olika problem.

Kerstin Andersson är huvudskyddsombud i Vårdförbundet Skåne. Foto: Privat.

En av stressfaktorerna rör en ny analysplattform som upphandlades 2018, men ännu inte fungerar som planerat.

– Tanken var att proverna skulle gå in i maskinen automatiskt, men man måste frontmata den manuellt. I Lund har den stått still helt långa perioder. Det är bland annat den stressen som bidrar till att kollegor inte tar hand om varandra längre. Det har blivit en nedåtgående spiral.

Intervjuar alla medarbetare

Efter att arbetsgivaren upprättat en åtgärdsplan har Kerstin Andersson valt att avvakta med skyddsstoppet i fyra veckor.

– Det är med hänsyn till patienterna och att vi befinner oss på ett akutsjukhus. Om arbetet på centrallaboratoriet stoppas kanske hela sjukhuset måste stänga ner.

I åtgärdsplanen ingår bland annat att genomföra en organisatorisk och social arbetsmiljörond (OSA) samt intervjuer med alla medarbetare om deras situation.

– Det har redan börjat och många har varit väldigt ärliga. De är bland annat förbannade på löneläget. Vi har fått 300–400 kronor i påslag för väl utfört arbete. I den privata sektorn är grundlönen 5 000 kronor högre och det finns många sådana arbetsgivare i Skåne. Snart öppnar Polismyndigheten ett forensiskt center i Kristianstad dit vi säkert kommer att förlora medarbetare. Vissa väljer till och med att sitta i kassan på ICA eftersom de tjänar mer och har bättre arbetstider där än i regionen.

Efter samtalen har vissa individuella anpassningar införts.

– Medarbetare med småbarn som inte kan jobba natt har till exempel fått nya anställningar enbart på dagtid, men det här är en verksamhet som måste bemannas dygnet runt, säger Kerstin Andersson.

Ledarskapet har förstärkts med ytterligare en enhetschef och en tillförordnad enhetschef, vilket är positivt enligt huvudskyddsombudet.

– Cheferna hinner bara ägna sig åt rekrytering och har inte varit tillräckligt närvarande ute på labben.

Enligt åtgärdsplanen kommer alla primärvårdsprover från Lund att omdirigeras till övriga akutlaboratorier i regionen med start i september.

– Det är fullständigt nödvändigt. Vi kan inte ha den mängd prover vi har i dag där vi har lägst kompetens, säger Kerstin Andersson.

Viktigast med avlastning

Verksamhetschefen Eva Arveström Larsson säger till Vårdfokus att det varit värdefullt att sitta ner enskilt med medarbetare och fackrepresentanter för att diskutera hur de tillsammans kan skapa en välfungerande arbetsplats.

Eva Arveström Larsson
Eva Arveström Larsson är verksamhetschef på Laboratoriemedicin bas.

Har det framkommit något nytt i samtalen?

– Jag har fått en djupare inblick i situationen och möjlighet att lära känna alla på ett nytt sätt. Många tycker att det är stressigt.

Vad i åtgärdsplanen är mest akut att komma till rätta med?

– Vi behöver avlasta personalen, bland annat för att ge tid att lära upp nyanställda. Det här är ett komplext arbete som kräver lång upplärning. För att åstadkomma det måste vi minska antalet prover på labbet i Lund.

Två extra enhetschefer har tillsatts. Vilken skillnad gör det?

– Ett förstärkt ledarskap kan ha flera effekter, som tillgänglighet, närvaro och arbete med strukturella och organisatoriska åtgärder som skapar tydlighet kring rutiner och därmed bättre flöden i olika arbetssituationer.

Hade ni som arbetsgivare kunnat agera tidigare och i så fall hur?

– Vi har arbetat med ett antal åtgärder under lång tid och Vårdförbundet har varit delaktigt i det arbetet. Vi jobbar mot samma mål: Alla vill skapa förutsättningar för en fungerande arbetsplats.

Löser ni sommarbemanningen?

– Ja, som semesterplaneringen ser ut nu har vi bemanning på alla stationer.

Fackens skyddsstopp är uppskjutet ett antal veckor. Kommer ni att kunna hindra att det ändå förverkligas?

– Ja, det hoppas jag verkligen, säger Eva Arveström Larsson.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida