Mer östrogen i p-piller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke

Mer östrogen i p-piller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke
Högre doser av östrogen i kombinerade p-piller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Arkivbild: Istockphoto

Ny metastudie har kartlagt riskerna med kombinerade p-piller.

28 augusti 2015

Cochrane-institutet har gjort en ny stor genomgång av studier som undersökt sambandet mellan p-piller som innehåller både östrogen och progesteron och blodproppar som leder till hjärtinfarkt och stroke.

Analysen visar att det inte finns någon ökad risk för hjärtinfarkt och stroke bland kvinnor som använder kombinerade p-piller jämfört med kvinnor som inte gör det. Detta gäller oavsett vilken typ av progesteron som ingår i pillret.

Högre risk med mer östrogen

Men en ökad risk sågs för p-piller som innehåller högre doser av östrogen. Enligt forskarna kan en dos som är lägre än 50 mikrogram östrogen anses säker.

När forskarna även tittade på venös trombos (blodpropp i en blodåder) kom man fram till att den säkraste kombinationen var piller som innehöll 30 mikrogram östrogen och levonorgestrel. Att just den typen av progesteron är säkrast att använda vid risk för blodpropp har även tidigare studier kommit fram till (se länk till höger).

Riskerna med kombinerade p-piller har diskuterats mycket och tidigare studier har varnat för en ökad risk för blodproppar. Men Cochrane-institutets nya analys visar alltså att risken främst beror på hur hög östrogendosen är.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida