Ny i yrket

Nya sjuksköterskor saknar träning i akuta situationer

Nya sjuksköterskor saknar träning i akuta situationer
Foto: Getty Images

Mer än var tredje nyexaminerad sjuksköterska upplever inte att de fått träna på akuta situationer under sin utbildning. ”Att inte släppa in studenterna är att göra dem en björntjänst”, säger Anders Sterner som nyligen disputerat om ämnet vid högskolan i Borås .

För en ny sjuksköterska kan en akut situation vara mer än att en patients hälsotillstånd plötsligt förändras. Det kan upplevas lika stressande att känna att tiden inte räcker till för det man förväntas göra, eller att uppgiften är för svår att lösa.

– Man kan till exempel få en extra överbeläggning som kanske tillhör en annan klinik, en närstående som har frågor som man inte kan svara på eller en patient som ska ner på röntgen mitt i ronden. Situationer där det är svårt att känna sig tillräcklig helt enkelt, säger Anders Sterner, specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Risk för sjukskrivning

I fredags disputerade han med avhandlingen Att vårda i akuta situationer: Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv. Huvudfokus har varit att undersöka hur väl förberedda nya sjuksköterskor känner sig inför akuta situationer den första tiden. Att inte känna sig förberedd kan leda till stress, sjukskrivningar och att de vill sluta jobba som sjuksköterska.

Många kände sig inte alls förberedda på akuta situationer, visade det sig. Drygt 35 procent av sjuksköterskorna i studien upplevde att de inte fått delta i det under utbildningen.

Så gjordes studien om nya sjuksköterskors beredskap för akuta situationer

Totalt 209 sjuksköterskor från 33 olika sjukhus har svarat på enkäten.

Dessutom genomfördes 17 intervjuer med sjuksköterskor på 16 olika avdelningar och fem olika sjukhus.

Deltagarna i studien var klara med sin utbildning sedan max ett år tillbaka vid enkättillfället.

Om en patient hastigt försämrades tog oftast handledaren över ansvaret och studenten fick andra uppgifter eller skickades hem.

– Det kan bero på att man vill skydda studenten – den ska inte behöva ta ansvar för en svår situation. Men det kan också handla om att handledaren kanske inte är så erfaren själv, det är vanligt i dag, och känner sig obekväm med att andra tittar på. Men att inte släppa in studenterna är att göra dem en björntjänst, säger Anders Sterner.

Att ha sett något med egna ögon är viktigt. Studenterna behöver träna på hur de reagerar och agerar under när situationen blir akut. Risken är annars att de saknar tillit sin förmåga när de väl börjar arbeta, menar Anders Sterner.

Porträtt på Anders Sterner.
Anders Sterner.

Han har förståelse för att det inte alltid är lämpligt att lägga ansvaret på studenten eller att det faktiskt inte uppstår någon sådan situation under utbildningen. Men om det blir tillfälle skulle han önska att de åtminstone fick stanna kvar och titta på.

– Det ger åtminstone lite mer än ingen erfarenhet alls, säger Anders Sterner.

Känner sig ensamma

Han konstaterar att glappet är stort mellan det som studenterna får göra på praktiken och vad som förväntas av dem när de är färdiga sjuksköterskor. Den hårda verkligheten är att när man är klar med introduktionen så är man väldigt ensam, kanske till och med mer erfaren än sina kollegor.

En sjuksköterska berättade i studien att hon vid ett tillfälle som ny valt att dra i hjärtlarmet trots att hon visste att patienten inte hade ett hjärtstillestånd.

– Hon var så desperat och hanterade inte situationen, men fick ingen hjälp så hon kände sig tvungen att bara få dit några som kunde ta över.

Men i stället för att anklaga den enskilda sjuksköterskan för att hon felaktigt drog i larmet tycker Anders Sterner att man behöver titta på vilka förutsättningar hade hon fått att klara av situationen. Det kan vara att någon tar över en uppgift eller kanske delar upp arbetet. Att få bekräftelse och guidning i en stressig situation är också väldigt viktigt för de nya sjuksköterskorna.

Samtidigt är han noga med att inte peka ut vare sig vården eller lärosätet som ensam syndabock för att det blir som det blir.

– Det är utbildningens ansvar att ge studenterna de bästa förutsättningarna. Men de ska ut i en verklighet som är högspecialiserad – på skolan får de lära sig vårdandet genom en eller två patienter, i vården är de många fler och är långt sjukare än de var för bara tio år sedan. De som tidigare låg på iva ligger nu på vanlig vårdavdelning.

Träna på vardag

Vid Högskolan i Borås, där Anders Sterner undervisar på sjuksköterskeprogrammet, arbetar man med simuleringar i akuta situationer. Studenterna får bland annat träna bedömning av akut sjuka enligt  A till E-omhändertagande. Övningarna rustar de blivande sjuksköterskorna för situationer de inte tränar under sin verksamhetsförlagda utbildning.

– Jag skulle också vilja få till övningar som liknar en vanlig vårddag där det är många moment på en gång. Flera läkare som vill ronda samtidigt, patienter som ska på undersökningar, nya läkemedel som de inte stött på och att arbeta med oerfaren personal.

Anders Sterner har också utvecklat ett instrument som kan mäta i vilken utsträckning nya sjuksköterskor känner sig trygga med akuta situationer.

– Det är ett frågeverktyg med fyra svarsalternativ så man blir tvungen till att ta ställning till sin förmåga i akuta situationer. Det kan vara bra att använda som underlag för reflektion, till exempel på utbildningen eller vid kliniskt basår.

Verktyget finns beskrivet i avhandlingen här.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida