Covidvaccin

Oro bland skolsköterskor inför vaccineringar

Oro bland skolsköterskor inför vaccineringar
Foto: Getty Images.

När nu barn mellan 12 och 15 år ska vaccineras i Sverige märks en oro för ökad arbetsbelastning bland skolsköterskor på flera håll. I Halland saknas ännu information om hur vaccinationerna ska gå till. ”Hur ska vi hinna detta?” frågar sig Anneli Lindhe Käll, skolsköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

I Halland pågår just nu planeringen mellan regionen och skolhuvudmännen med förhoppning om att kunna genomföra covidvaccinationer ute i skolorna – enligt Hallandsposten från och med vecka 41.

Det gör regionens planering ganska typisk för riket. När SVT:s Lilla Aktuellt gjorde en kartläggning av när regionerna kan börja vaccinera barn mellan 12 och 15 år svarade 19 av 21 regioner att de kunde sätta igång arbetet innan höstlovet, i mitten av oktober (Uppsala och Norrbotten kunde inte ge något datum).

Anneli Lindhe Käll, skolsköterska på Nyhemsskolan i Halmstad och huvudskyddsombud för Vårdförbundet. Foto: Privat.
Anneli Lindhe Käll, skolsköterska på Nyhemsskolan i Halmstad och huvudskyddsombud för Vårdförbundet. Foto: Privat.

Men exakt hur arbetet ska gå till och vem som ska göra vad i skolorna i Halmstad kommun är ännu inte klart, säger Anneli Lindhe Käll:

– Vi har inte hört något sedan förra veckan när vi fick information om att det skulle hållas ett möte mellan centrala elevhälsan och regionen. Det är klart att det skapar oro. Det blir ett stresspåslag för oss alla – själv jobbar jag i lågstadiet, men alla blir involverade även om man själv inte vanligtvis har de här eleverna, eftersom vi alltid måste vara två när vi vaccinerar.

Oron för ökad arbetsbelastning hänger också ihop med den vårdskuld som många skolsköterskor stångas med, inte minst efter att ha fått rycka in och vaccinera äldre under elva veckor i våras.

– Vi har ju ett basprogram att följa som drabbats hårt. Vi fick till exempel inte ha hälsosamtal i våras – det känns inte bra, för det är där du skapar relationer med föräldrar och elever som är betydelsefulla framåt. Dessutom märker vi att den psykiska ohälsan har ökat bland elever, i och med distansundervisning för de äldre och rädsla för att bli smittad av covid. Många har dessutom drabbats av arbetslöshet i familjerna som en följd av pandemin, säger Anneli Lindhe Käll.

Administration extra arbete

Administration inför vaccinering, med distribution av blanketter till föräldrar och insamling av dessa, skulle innebära alltför mycket extra arbete för skolsköterskorna säger Anneli Lindhe Käll. Hon anser dock, i likhet med Riksföreningen för skolsköterskor, att det är positivt med en vaccinering i skolorna.

– Här är eleverna tillgängliga och behöver inte missa stora delar av undervisningen. Men det är vår önskan att regionen sköter vaccineringen och att de inte sker i just elevhälsans lokaler utan i en annan lokal i skolan, så att vi kan fortsätta jobba samtidigt.

I Stockholm, där det går att boka vaccination för 12-15-åringar från nästa vecka, men där skolorna planerar att börja vaccinera efter novemberlovet, känner Anneli Johansson, ordförande i Vårdförbundets avdelning för Stockholms stad, igen mycket av vad Anneli Lindhe Käll beskriver.

– Många har ju eftersläp på sitt arbete just nu på grund av covid, man har inte kunnat följa basprogrammet. Skolsköterskor är kloka, ambitiösa och professionella medarbetare. Vårdförbundet förordar samarbete och vi hade gärna sett att man i en referensgrupp med skolsköterskor hade kommunicerat detta i ett tidigt skede för att utarbeta en funktionell plan tillsammans. Skolsköterskor ser förstås vikten av att hjälpas åt i en världspandemi, men man måste titta på vad som är möjligt utifrån situationen och resursförstärka där det behövs, säger hon.

Ansvara för max 430 elever

Anneli Johansson hänvisar till en statlig utredning där man tittat på vad som är ett rimligt antal elever för en skolsköterska att ha ansvar för – max 430 elever.

– I Stockholms stad finns ungefär 150 skolor och endast 9 av dem uppfyller det här kravet. Vi jobbar för att staden i varje års budget ska lägga till nyckeltal för rimlig arbetsbörda för skolsköterskorna. Men när många har 700-800 elever, och det kommer ett förslag från regionen om att skolsköterskor ska hjälpa till i arbetet med covidvaccinering blir man självklart orolig för sin arbetsmiljö och för att göra fel på grund av för hög arbetsbelastning.

Från Vårdförbundets sida finns också en oro för att förlora skolsköterskor. Senaste åren har tappet varit 20-25 procent. Anneli Johansson säger också att flera valde att sluta efter vaccinationerna mot svininfluensan, där skolsköterskorna fick ta en stor del av arbetsbördan.

Som förslaget ligger från Region Stockholm ska själva covidvaccinationen utföras av regionens personal, men det är skolan tillsammans med elevhälsan som ska lämna ut information till föräldrar, samla in dokument och sortera ut elever. En potentiellt tung extra arbetsbörda för skolsköterskorna.

– Det man önskar från skolsköterskornas sida är att arbetsgivaren i så fall tydligt hjälper till att prioritera bort andra arbetsuppgifter. Här har rektorerna på skolorna ett stort ansvar, vilket också står i förslaget. Det är viktigt att involvera all skolpersonal i det administrativa arbetet – för det går att göra, säger Anneli Johansson.  

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida