S vill ge barnmorskorna i Stockholm större inflytande

Socialdemokraterna i Stockholm vill inrätta ett särskilt barnmorskeråd i landstinget.

Partiet presenterade sitt förslag i dag i samband med ett möte med representanter för barnmorskeupproret.

– En patientsäker förlossningsvård kräver planering i tid och en bra dialog med professionen. Vi håller med barnmorskorna om att man från politikens sida inte lyssnat tillräckligt på dem. De sitter inne med en enorm kunskap men trots det sitter de inte med i några beslutande organ, säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson i en kommentar till förslaget.

Tanken är att barnmorskerådet ska få plats och inflytande när det gäller översynen och utvärderingen av Vårdval förlossning.

S vill också att rådet ska fungera som referensgrupp när det gäller planering och utökning av förlossningsvården.

Det ska också ges den status som krävs för att få ingå i de centrala beslutandeorgan som finns där framtidens hälso- och sjukvård diskuteras och utformas.

Socialdemokraterna kommer att lägga en skrivelse med förslaget att inrätta ett särskilt barnmorskeråd på Hälso- och sjukvårdsnämndens nästa möte den 21 maj.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida