Stockholms barnmorskor startar proteströrelse

Stockholms barnmorskor startar proteströrelse
Barnmorskorna i Stockholm har tröttnat på att inte kunna ge den vård som de har kometens till. Arkivbild: Mostphotos

Stockholms barnmorskor har fått nog av att inte kunna ge länets födande kvinnor en bättre vård. Genom olika aktioner vill de få allmänheten, politikerna och övriga makthavare att inse att förlossningsvården i Stockholm inte längre fungerar.

De vill inte längre finna sig i att tvingas ge den födande kvinnan vård som inte stämmer överens med den professionella kompetens som barnmorskorna har. De anser att det är långt ifrån alla dagar som de kan bedriva en patientsäker och trygg vård.

Strategigrupp bildad

Efter att ha försökt arbeta för en förbättring på sina respektive sjukhus tänker de nu tillsammans vända sig utåt, mot politiker och allmänhet.

I höstas startades barnmorskorna i Sockholm Facebookgruppen Nu är det nog. Antalet medlemmar ökar stadigt och är nu uppe i över 800 medlemmar, också barnmorskor från övriga landet. Och vid årsskiftet bildade Stockholmsbarnmorskorna en strategigrupp med representanter från alla förlossningsklinikerna i länet: Karolinska i Huddinge och Solna, Södertälje, BB Stockholm, Danderyd, Södersjukhuset och Södra BB.

Enligt barnmorskorna i strategigruppen är det många dagar svårt att ge kvinnorna den trygghet och omvårdnad som behövs i samband med barnafödande. Att tvingas ta hand om flera kvinnor i värkarbete samtidigt gör att de inte kan vara närvarande hos kvinnorna i den omfattning som skulle ge den bästa omvårdnaden.

Lång tid i telefonen

För det mesta, men inte alltid,  klarar barnmorskorna att upprätthålla patientsäkerheten. Ofta sker det på bekostnad av deras arbetsmiljö. Uteblivna raster, oro att göra fel och hög stressnivå hör till vardagen.

Inflyttningen till Stockholm sägs motsvara en busslast i veckan. Trots försäkran om motsatsen tror inte barnmorskorna att förlossningsplatserna och bemanningen kommer att räcka framöver. Redan i dag är det så att om en kvinna har en valt en viss klinik och det är fullt där så ringer barnmorskorna runt och letar efter en ledig plats på någon av de andra förlossningsklinikerna. Ibland har ingen klinik i Stockholm plats, då tvingas de leta efter en plats i något annat län där kvinnan kan föda.

Strategigruppens medlemmar har diskuterat med kollegerna på sina respektive kliniker, hämtat in åsikter och idéer. Det har lett till att det nu finns en gemensam slogan att stå bakom: Barnmorskor kräver förutsättningar för trygg och säker vård.

De har fått nog

Med hjälp av sina kolleger planerar de att agera på flera plan för att nå både allmänhet, politiker och övriga makthavare med budskapet att förlossningsvården i Stockholm inte fungerar. De ska uppvakta landstingsfullmäktige, demonstrera, skriva debattartiklar, och bjuda in politiker att följa med och dela deras vardag. De har helt enkelt fått nog.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida