Misstag i vården

Sju flickor felvaccinerades av skolsköterska

Sju flickor felvaccinerades av skolsköterska
Skolsköterskan gav sju flickor i elvaårsåldern fel vaccin. Arkivbild: Mostphotos

En skolsköterska i Falköping råkade av misstag ge sju flickor i årskurs 5 fel vaccin. De skulle vaccineras med en andra omgång mot hpv-virus, men fick i stället ett vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio.

Flickornas föräldrar hade godkänt och undertecknat vaccinationsmedgivande för vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, hpv. Men av misstag råkade skolsköterskan ge barnen var sin injektion i armen med vaccinet Tetraxim som skyddar mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio.

Normalt ges Tetraxim som en serie primära vaccinationer till spädbarn och som förstärkande vaccinering till barn som fått Tetraxim eller ett liknande vaccin när de var yngre.

På den aktuella skolan erbjuds vaccinet som en boosterdos till skolbarn i årskurs 8-9.

Skolsköterskan upptäckte sitt misstag efter cirka en halvtimme och kontaktade då skolläkaren. Denne konstaterade att det inte var någon fara för flickorna. Enligt det gamla vaccinationsprogrammet för elever födda före 2002 vaccinerades barnen mot stelkramp, difteri och kikhosta i årskurs 4.

Skolläkaren poängterade dock vikten av att noga notera vaccineringarna med Tetraxim i flickornas journaler så att de inte på nytt erbjuds en boosterdos när de börjat i årskurs 8-9. De kan då reagera med att armen blir röd och svullen.

Händelsen är rapporterad som ett lex Maria-ärende till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt anmälan har skolsköterskan tidigare under många år varit vaccinationsansvarig på en vårdcentral. Under sina 48 år som sjuksköterska har hon enligt egen utsago aldrig tidigare felvaccinerat någon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida