sommar 2022

Sjuksköterskor kallas in från semestern i Norrtälje

Sjuksköterskor kallas in från semestern i Norrtälje
Norrtälje sjukhus har gått upp i stabsläge under sommaren. Foto: Tiohundra.

Norrtälje sjukhus har gått upp i stabsläge under sommaren, och här har sjuksköterskor också kallats in från sina semestrar. Sara Lundkvist, sjuksköterska, avbröt sin semester - men frivilligt, berättar hon för Vårdfokus.

När Sara Lundkvist, sjuksköterska vid Norrtälje sjukhus, gick på fyra veckors semester, brydde hon sig först inte om den vanliga ström av sms som skickas ut till sjuksköterskor som står med på avdelningens telefonlista. 

Under sina sista semesterdagar fick hon dock ett personligt sms från avdelningschefen vid avdelning 3 (kirurgavdelningen, som under somrarna slås samman med ortopedavdelningen).

Chefen, som i sin tur hade fått ägna en del av sin semester åt att försöka få tag i personal, undrade på fredagen om Sara skulle kunna tänka sig att hoppa in och jobba på söndagen.

Ett personligt tilltal fick Sara Lundkvist, sjuksköterska, att avbryta sin semester. Foto: Privat

– Då tänkte jag, ”klart att jag ställer upp”, berättar Sara Lundkvist för Vårdfokus. 

Till stor del var det just det personliga tilltalet som fick henne att göra det, och att det mer rörde sig om en vädjan än en beordring. 

– Jag beordrades inte in, jag gick in frivilligt, just då därför att många i personalen var sjuka. Jag kände att kan jag hjälpa till, gör jag gärna det. Det var verkligen ingen big deal, det var skönt att komma igång, säger Sara Lundkvist. 

Hon känner inte heller någon kollega som direkt beordrats in från sin semester, bara dem som – vad hon vet – har ryckt in frivilligt. 

Sara Lundkvist har egentligen lämnat avdelning 3 för sjukhusets endoskopimottagning. Inte för att hon på något sätt vantrivdes på avdelningen, utan för att hon var nyfiken på endoskopin. Hon jobbar ännu extrapass på avledningen för att behålla den kompetensen och träffa gamla kollegor. 

Det jag särskilt vill är att man arbetar för att behålla erfaren, kompetent personal.

Sara Lundkvist, sjuksköterska, Norrtälje sjukhus.

Att trycket under sommaren har varit högt på Norrtälje sjukhus, som för närvarande ännu är i stabsläge, kan bero på att kommunen växer, tror hon. 

– Det är många som på äldre dar flyttar till Norrtälje. 

Vad tycker du borde göras från politiskt håll för att lösa vårdkrisen? 

– Det jag särskilt vill är att man arbetar för att behålla erfaren, kompetent personal, satsar på löner för dem som stannar kvar på samma arbetsplats länge och står för mycket av den kunskap och arbetslivserfarenhet som de nya får ta del av. Då blir också vården säkrare och arbetsbelastningen lättare. 

Växande kommun

Kim Beckford, sjuksköterska vid akutmottagningen, Norrtälje sjukhus, försöker däremot se till att inte kolla sms om extrapass nu när han är ledig. Han gick på semester för någon vecka sedan och får nu sina fyra veckors sammanhängande ledighet. Den stora skaran personal vid mottagningen är tillbaka nu, uppger han.

– Nåbar är jag alltid om det skulle krisa sig. Men jag har tagit bort mig själv från de sms-listor vi har så att vakans-sms inte når mig. Det är nog avgörande för att känna sig ledig. Dessa sms har annars en tendens att komma flera gånger om dagen, säger Kim Beckford till Vårdfokus.

Kim Beckford, akutsjuksköterska, Norrtälje sjukhus. Foto: Privat

Sjukvården i Norrtälje har tidigare generellt haft ett rykte om ett bra samspel mellan region och kommun. Detta till stor del på grund av vårdbolaget Tiohundra, som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, och är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Bolaget driver bland annat vårdcentraler i kommunen, psykiatri, äldreboenden, hemtjänst och akutsjukhuset Norrtälje.

Skälet till att denna sommar är särskilt krisartad är inte i första hand en uppblossande covidvåg bland personal eller patienter, tror Kim Beckford.

Kommunen växer, allt fler sommargäster har sedan pandemin flyttat in permanent i sina semesterhus. Samtidigt har vi varken ökat vår bemanning eller byggt ut våra lokaler.

Kim Beckford, akutsjuksköterska, Norrtälje sjukhus.

– Problemet i sig är nog större: Kommunen växer, fler särskilda boenden öppnas, allt fler sommargäster och allt fler som sedan pandemin har flyttat in permanent i sina semesterhus. Samtidigt har vi varken ökat vår bemanning eller byggt ut våra lokaler, säger han, och befarar att situationen vid sjukhuset successivt kommer att förvärras under kommande år.

Akutmottagningen i Norrtälje har däremot varit relativt förskonad från dilemmat med patienter som blir liggande i väntan på vårdavdelning.

– Bara i undantagsfall har de fått ligga lite längre. Däremot är det problem att fördela de få rum vi har på akuten, säger Kim Beckford.

Fakta: Sjukhus i stabsläge

Sedan Norrtälje sjukhus i slutet av juli gick upp i stabsläge har operationer som kan vänta och icke-akut mottagningsverksamhet skjutits upp. 

Sjukhuset har haft fler överbeläggningar under sommaren. Just nu finns 66 disponibla vårdplatser och omkring 71 patienter inskrivna. 

Normalt har sjukhuset fyra vårdavdelningar och 96 vårdplatser. En avdelning är stängd om sommaren. 

För att lösa personalbristen vill Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunalförbundet som driver bolaget Tiohundra, som i sin tur äger Norrtälje sjukhus, se om fler utskrivningsklara patienter kan flyttas från sjukhuset till boenden.

Han vill också se om det går att samarbeta med kommunens husläkarmottagningar, även privata.

Torsdagen den 11 augusti avbröts stabsläget vid Norrtälje sjukhus.

Källor: Dagens Medicin och Norrtelje Tidning.

Covid-sjuk personal

Enligt Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare Norrtälje sjukhus, handlar vårdkrisen just denna sommar dock till stor del om att covid-19 kom tillbaka.

Söktrycket på akuten har varit högt och fler medarbetare än vanligt har varit sjuka till följd av den stigande covid-vågen.  

– Vi hade nog räknat med att vi och personalen skulle klara sig från ökad smittspridning. Nu har vi haft både sjuka patienter med covid som vi måste vårda isolerade, och personal som varit covidsjuk, säger hon till Vårdfokus.

En operationssal vid Norrtälje sjukhus har stängt på grund av personalbrist. Sedan sjukhuset i slutet av juli gick upp i stabsläge har operationer som kan vänta och icke-akut mottagningsverksamhet skjutits upp. 

Den stora stötestenen var nog att covid kom tillbaka. Vi hade nog räknat med att vi och personalen skulle klara sig från ökad smittspridning.

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare Norrtälje sjukhus.

Tack vare medarbetare som frivilligt avbrutit sin semester har man inte behövt beordra in personal.

Först frågade cheferna personal som redan var i tjänst om de kunde ta extrapass. När det ändå inte gick ihop började de ringa runt till vårdpersonal som var i slutet av sin semester, och fråga om de exempelvis kunnat tänka sig att börja arbeta en fredag i stället för på måndagen, berättar Susanne Bergenbrant Glas.

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare Norrtälje sjukhus. Foto: Vårdbolaget Tiohundra.

– Medarbetare har då frivilligt utan tvång avbrutit sin semester, säger hon.

Totalt handlar det om nio sjuksköterskor vid Norrtälje sjukhus, samt några undersköterskor, som har avbrutit de sista dagarna av sin semester för att gå in och jobba, uppger hon.

Just nu har sjukhuset 66 disponibla vårdplatser. Under onsdagsmorgonen hade sjukhuset 71 inskrivna patienter. Under torsdagen hade sjukhusledningen ett möte där den ska besluta om huruvida Norrtälje sjukhus ska fortsätta vara kvar i stabsläge, och nu gäller stabsläget inte längre.

Vill göra stor sjukhussatsning

Eskalerande vårdkris och stabslägen vid sjukhus i Region Stockholm under sommaren fick Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd, att i slutet av juli kräva ett extrainsatt möte med regionstyrelsen.

Aida Hadzialic, (S), oppositionsregionråd, Stockholm.
Foto: Kalle Hindrikes

– Våra sjukhus kan inte längre ge akut sjukvård och vi har landets längsta väntetider på akuten. Pandemin borde ha lärt oss något, att man måste ha marginaler och framförhållning, säger Aida Hadzialic till Vårdfokus.

Mötet blev dock inte av.

– Jag är starkt kritisk till att Irene Svenonius är frånvarande mitt under en kris. Att sjukhusen går på knäna är en följd av den ekonomiska politik som hon för. Sjukhusen är underfinansierade, vilket leder till bemanningsbrist och försämrad kapacitet, säger Aida Hadzialic.

Jag är starkt kritisk till att Irene Svenonius är frånvarande mitt en kris.

Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd, Region Stockholm.

Vad borde man då göra från politiskt håll?

– Vi vill göra en historisk sjukhussatsning på tre miljarder kronor på nuvarande sjukhus under mandatperioden, det motsvarar 1 100 nya sjuksköterskor.

Är problemet verkligen pengar det saknas väl personal ändå?

– I Norrlands inland har vi nationella problem med kompetensförsörjning. Men i huvudstadsregionen har vi tillgång till utbildning och god kompetens. Här handlar det om dåliga villkor och en regionstab som slarvar med resurser. Vi skulle kunna uppgradera sjukhusen och se till att personal får bättre villkor, så att de kommer tillbaka.

Inbegriper dessa bättre villkor en höjd lönenivå?

– Det ska ingå i den satsning vi vill göra på sjukhusen. Då kommer marginalen att öka, och det i sin tur borde leda till att lönerna ökar.

Varifrån ska pengarna till satsningen tas? Höjda skatter?

– Man måste prioritera. Region Stockholm har en hög regionskatt, men våra skattepengar slösas bort på annat än vård. Vi kommer att sanera den ekonomiska misskötseln som Moderaterna har orsakat. Det gör vi genom att bland annat ta itu med byråkratiseringen i regionen. Vi har till exempel fortsatta konsultkostnader på miljarder kronor årligen som bara rullar på, pengar som i stället borde gå tillbaka till sjukvården.

Du har också lovat en satsning på fler vårdcentraler i regionen. Hur ska man få personal dit?

– Ska jag vara ärlig kommer det vara en resa och vi behöver prioritera sjukhusen och primårvården först. Då får vi prioritera bort annat, som kostnad för byråkrati.

Du har framfört att man under en vårdkris bör kalla in privata vårdgivare. Behövs inte de där de redan är?

– De som inte arbetar med akut och nödvändig sjukvård hade kunnat underlätta för akutsjukvården på sjukhusen, så jobbade man ju delvis under pandemin. Man skulle kunna göra något liknande vid lägen då våra sjukhus är uppe i stabsläge, säger Aida Hadzialic.

Vårdfokus har sökt finansregionråd Irene Svenonius (M) för en kommentar.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida