Bemanning

Sjuksköterskor som är trotjänare i Gävleborg får lönetillägg

Sjuksköterskor som är trotjänare i Gävleborg får lönetillägg
Anestesisjuksköterskan Anette Andreou tycker hela satsningen borde lagts på de som redan jobbar fast inom regionen. Som det verkar nu blir hon utan, trots 20 års anställning. Bild: Privat

I höst införs ersättning för kontinuitet för sjuksköterskor som arbetat mer än två år på samma arbetsplats. Men Vårdförbundet vänder sig mot att satsningen inte gäller specialistsjuksköterskor. Anestesisjuksköterskan Anette Andreou är en av dem som blir utan.

Från och med i höst får grundutbildade sjuksköterskor månatligt lönetillägg om de varit trogna sin arbetsplats, genom att jobba kvar. Den som arbetat på samma enhet i minst två år får 2 000 kronor extra i månaden, och den stannat minst tre år och över det får se 3000 kronor extra på lönekontot i månaden.

Satsningen gäller i regionens dygnetrunt-verksamhet.

– Det är en del i vårt arbete att minska beroendet av hyrsjuksköterskor. Vi satsar hellre på våra fast anställda sjuksköterskor. Vi börjar med de områden där vi är mest beroende av bemanningssjuksköterskor, säger Jenny Törnquist, hr-chef i Region Gävleborg.

Förutom satsningen på lönetillägg för sjuksköterskor som stannar stabilt på en enhet flera år, införs nu också en välkomstbonus för hyrsjuksköterskor som tar en fast tjänst i regionen. När de skriver på betalas 5 000 kronor ut och om de är kvar efter ett år följer 10 000 kronor.

Som Vårdfokus tidigare rapporterat införde Region Stockholm i våras hyrpaus och sedan dess erbjuds rekryteringsbonus även där. Men Jenny Törnquist tror att de är först med kontinuitetsersättningen.

Paketet är beslutat av hälso- och sjukvårdsdirektören. Målet är att i slutet av år 2024 endast behöva hyra in två procent av allmänsjuksköterskorna, en stor minskning från dagens 14 procent.

– Vi har i dag ett stort hyrberoende som kostar jättemycket. Vi lyckades minska det 2019, men sedan kom pandemin med ett stort personalbehov, och efter det en satsning på att minska vårdköerna. Det har vi gjort framgångsrikt, och nu är det dags att minska hyrberoendet, säger Jenny Törnquist.

Gäller i den somatiska vården

I det första steget satsas det på grundutbildade sjuksköterskor i den somatiska vården.

– Det beror på att det är där vi ser att hyrberoendet är störst. Vi tänker att satsningen kommer omfatta fler yrkeskategorier i nästa steg.

Vårdförbundet i Gävleborg ställer sig inte bakom förslaget. Ordförande Anna Bergström menar att det visserligen är bra med satsningar på fast anställda sjuksköterskors löner, men oroar sig för sättet regionen väljer.

Anna Bergström, avdelningsordförande Vårdförbundet, Region Gävleborg. Foto: Privat

– Vi har som part blivit informerade och vi har uttryckt våra åsikter. Vi är oroliga för att det ska bli slitningar och besvikelse hos specialistsjuksköterskorna när bara grundutbildade sjuksköterskor väljs ut i ett första steg. Om man utbildat sig till specialist och arbetar på exempelvis operationsavdelningen så förväntar man sig att bli högre värderad, säger hon.

Hon förstår att regionen behöver hitta åtgärder för att minska antalet hyrsjuksköterskor.

– Det är bra att de satsar på att göra arbete inom dygnetrunt-vården attraktivt. Men risken blir att konsekvenserna blir alldeles för stora av det är initiativet. Det tror jag inte att de riktigt förstår. Jag avundas inte de chefer som ska hantera detta om specialistsjuksköterskorna blir missnöjda.

Vårdförbundet hade kommit med andra förslag för att den ekonomiska satsningen skulle fördelas.

– Vårt snabba förslag var att hellre lägga pengarna på ett högre ob-tillägg, så att alla får ta del av satsningen. Det gick fort från arbetsgivarens presentation för oss, tills beslutet var klart. Det verkar desperat. Vi är lite besvikna på processen, annars brukar vi ha god samverkan här.

Effekten ska utvärderas om två år

Lönetilläggen införs från första oktober. Men hon har inte hört mycket från sjuksköterskorna på golvet om frågan.

– Regionen behöver informera mer. Jag har full förståelse om specialistsjuksköterskorna blir besvikna. Dessutom ska effekten av tilläggen utvärderas om två år, så det är inte beslutat om de blir kvar då.  

En specialistsjuksköterska som hunnit reagera är Anette Andreou, själv en riktigt trotjänare inom regionens akutsjukvård. Hon är anestesisjuksköterska och delar sin tid mellan anestesikliniken och ambulansen.

– Har varit anställd i 20 år och jag tycker att det här är fel väg att gå. Vi på anestesin får inte tillägget om jag förstått rätt. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver regionen värdera sin egen personal högt, och då kan man inte separera personalkategorier på det här sättet. Det är högre löner, bättre arbetsvillkor samt ett bra schema som krävs, säger Anette Andreou.

Vill att allt tillförs de redan anställda

Hon vänder sig också emot att regionens välkomstbonus till hyrsjuksköterskor som tar fast jobb.

– Varför lägga pengar på bonus för att försöka anställa hyrsköterskor? Lägg pengarna helt på fast anställda i stället. Jag funderar faktiskt på att göra tvärtom, gå från fast anställd till hyrsjuksköterska. Jag är så less på alla konstiga beslut som fattas.

Just nu på sin semester arbetar hon som hyrsjuksköterska inom en annan region för att dryga ut lönen.

Inom sitt arbete på ambulansen vet hon inte än om hon kommer få ta del av tillägget.

– Chefen här verkar ha fått igenom att även specialistsjuksköterskorna får det. Det fattas mycket personal redan och om bara vissa skulle få mer lön var risken för uppsägningar stor. Men det verkar inte gälla mig för min tjänst är på centraloperation, säger Anette Andreou.

Hr-chefen Jenny Törnquist förklarar att på avdelningar där grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor arbetar sida vid sida med ungefär samma arbetsuppgifter får även specialistsjuksköterskorna tillägget – förutsatt att det är en avdelning där hyrberoendet är stort.

Gäller tillägget inte specialistsjuksköterskor på operation och intensiven?

– Vi har i första stegen utsett områden där vi arbetar med att bli mer inhyrningsoberoende. Allt eftersom kommer säkert fler enheter läggas till. Vi börjar i någon ände, men arbetet kommer omfatta fler yrkeskategorier. Får se hur vi ska göra det, svarar Jenny Törnquist.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida