Smuts på vårdsalarna innehåller stora mängder kräkvirus

Smuts på vårdsalarna innehåller stora mängder kräkvirus
Stora mängder norovirus hittades i damm på vårdsalarna. Arkivbild: Mostphotos

Dålig städning kan vara en orsak till utbrotten av vinterkräksjuka på sjukhusen, enligt en studie från Göteborgs universitet.

29 augusti 2014

– Vi blev själva förvånade över att vi hittade så mycket norovirus överallt på vårdavdelningarna, säger Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

Under fem månaders tid gick han runt på åtta avdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och samlade in norovirus, som orsakar vinterkräksjuka, från patienter, sängar, bord, tvättställ – och från de tjocka lager av damm som samlats ovanpå skåpen.

Städas en gång om året

– Jag var bland annat på ett isoleringsrum på en avdelning där patienter vårdas som knappt har något immunförsvar alls, där var det jätteskitigt ovanpå skåpen, berättar Tomas Bergström.

Han pratade med städpersonalen som talade om att ovanpå skåpen städas det bara en gång om året.

Analysen av virusproverna visade att det fanns mycket stora mängder norovirus överallt i patientsalarna under de perioder då det pågick utbrott av vinterkräksjuka. På vissa ställen kunde det vara lika mycket virus som i avföringsprover från smittade patienter.

Mycket smittsamt

Frågan är om det beror på att viruset är extremt livskraftigt – eller om det beror på att städningen är dålig.

– Ja, det undrar vi också och vi ställer den frågan i vår studie. Förr låg ansvaret för städningen på avdelningssköterskan, i dag är det organiserat på annat sätt med städbolag i de flesta fall.

Tidigare forskning har visat att norovirus är mycket smittsamt och inte bara smittar vid direkt kontakt, utan troligen även via luften då en person kräks. Extremt god hygien och noggrann städning är också den viktigaste åtgärden för att hindra utbrott av vinterkräksjuka.

Vill göra fler studier

Eftersom det inte finns några möjligheter att odla norovirus i laboratorier går det inte att vara helt säker på att de stora mängder virus man hittat på möbler och i damm är livskraftigt och kan föröka sig, men de analysmetoder som finns talar ändå för att det är så, enligt Tomas Bergström.

– Nu skulle vi vilja gå vidare och göra en interventionsstudie för att se om bättre städning påverkar mängden virus och insjuknandet bland patienter och personal, säger Tomas Bergström.

Studien har publicerats i Journal of Clinical Microbiology (se länk till höger).

Fakta

  • Norovirus är ett virus inom familjen calicivirus som orsakar vinterkräksjuka.
  • Det finns tusentals olika norovirus, därför blir vi inte immuna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida