Socialministern sätter press på primärvården

Socialministern sätter press på primärvården
Socialministern Göran Hägglund vill se bättre resultat för patienter med kroniska sjukdomar. Foto: Pael Flato

Vill att mer görs för patienter med kroniska sjukdomar.

27 februari 2014

Regeringens satsningar på att få ner köerna i vården via den så kallade kömiljarden har kritiserats för att ha lett till ett allt för stor fokus på nyinsjuknade patienter. Personer med kroniska sjukdomar upplever att de fått allt svårare att komma få tillgång till vård.

I ett brev som i dag har skickats till samtliga vårdcentraler i landet och till ledningarna i landstingen och regionerna förklarar socialministern Göran Hägglund (KD) vikten av att nå bättre resultat för just dessa patientgrupper.

Som Vårdfokus tidigare berättat har regeringen beslutat att under en fyraårsperiod satsa 450 miljoner kronor extra på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

– Det ligger i allas intresse att vi når bättre resultat. Den beslutade strategin är en viktig del i det arbetet, men det krävs också att vårdcentralerna mer aktivt använder sig av nationella riktlinjer och ger utsatta patientgrupper extra stöd. Landstingsledningarna behöver i sin tur föra mer av kvalitetsdialog med vårdenheterna, säger Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida