sepsis

Sprider kunskap om sepsis – nu får de internationellt pris

Sprider kunskap om sepsis – nu får de internationellt pris
Adam Linder och Ulrika Knutsson på Sepsisfonden.

Svenska Sepsisfonden tilldelas Global Sepsis Award 2020 för att ha ökat kunskapen och kännedomen om sepsis – en sjukdom som årligen dödar tusentals svenskar och som troligen skördat ännu fler offer under coronapandemin.

Priset, som årligen delas ut av Global Sepsis Alliance, tas i dag emot vid en digital prisceremoni av Sepsisfondens grundare Adam Linder, infektionsläkare och sepsisforskare, och Ulrika Knutsson som är kommunikatör på Sepsisfonen.

Sepsisfonden får priset i kategorin Non-Governmental Organizations för sitt ”dedikerade och outtröttliga arbete för att öka medvetenheten kring sepsis i Sverige.”

– Att sprida kunskap om sepsis är kanske viktigare än någonsin. De som blir svårast sjuka i covid drabbas av virustriggad viral sepsis, vilket gjort sepsisfrågan högaktuell. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sepsis, och då främst bakterieorsakad, drabbar cirka 40 000 människor i Sverige även ett helt vanligt år, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden, i ett uttalande.

Det finns bara uppskattningar om hur många svenskar som varje år dör av sepsis. Men i en stor granskning förra året tog Vårdfokus fram unika siffror som visar att det handlar om minst 4 000 personer. Granskningen visade även att sepsisvården i Sverige länge varit ojämlik, att så kallade sepsislarm inte finns på alla sjukhus och att de dessutom är av skiftande kvalitet.

För att vården ska kunna ta nästa stora steg, och rädda fler, behöver kännedomen om sepsis öka och frågan få politisk laddning. Endast 43 procent av befolkningen vet vad sepsis är. Enligt Adam Linder beror det delvis på att både sjukvården och medierna ofta använder felaktiga termer, som blodförgiftning, mördarbakterier och badsårsfeber.

Detta är sepsis

  • Sepsis definieras som ett tillstånd av ­livshotande organdysfunktion, orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion.
  • I dagligt tal används ofta begreppet blodförgiftning. Det är en icke-medicinsk och missvisande term som antyder att det är bakterierna i blodet, snarare än kroppens reaktion, som är huvudproblemet. Dessutom påvisas bakterier i blodet bara i 20 procent av sepsisfallen.
  • De flesta typer av mikroorganismer kan orsaka sepsis: bakterier, svamp, virus och parasiter. I Sverige står bakteriella infektioner för 90 procent av fallen, där E. coli, stafylokocker och streptokocker är vanligast förekommande. Sepsis börjar oftast med lunginflammation eller urinvägsinfektion.
  • I andra länder kan det se annorlunda ut. I exempelvis tropiska länder är det relativt vanligt att sepsis orsakas av malaria, denguefeber och salmonella.
  • Nya siffror visar att sepsis globalt sett är ett större problem än man tidigare trott: 48,9 miljoner sjukdomsfall och 11 miljoner dödsfall varje år. I snitt dör en person var tredje sekund.
  • I Sverige beräknas 40 000 personer drabbas varje år. Det kan jämföras med ­de fyra vanligaste cancerformerna (prostata, bröst, tarm och hud) som tillsammans uppgår till 27 000 fall per år.
  • Cirka 70 procent av alla sepsisfall börjar hemma, 30 procent är sjukhusförvärvade.
  • Dödligheten varierar mellan länder: från som lägst cirka 15 procent till över 50 procent.

Källor: Adam Linder, Kristoffer Strålin, Global sepsis alliance

Sverige har skrivit under WHO:s sepsisdeklaration, som gör sjukdomen till en global prioritet. Ändå får sepsisforskningen bara en bråkdel av det som ges till cancerforskning, visade Vårdfokus granskning.

— Jag skulle säga att vi i dag är där cancerforskningen var på 60–70-talen. Det är sorgligt, men också inspirerande, för vi kan vänta oss stora framsteg de kommande åren. Avgörande är dock att politiker och andra som har makt inom forskarvärlden tar sitt ansvar, sa Adam Linder i artikeln från 2020.

Fotnot: Sepsisfondens Insamlingsstiftelse är en ideell organisation som startade 2015 för att öka kunskapen och kännedomen om sepsis hos allmänheten, bland beslutsfattare och inom vården, och för att samla in medel till sepsisforskning som kan bidra till bättre och snabbare diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida