Kompetensförsörjning

Stark kritik mot förslag om ny roll inom operation på Karolinska

Stark kritik mot förslag om ny roll inom operation på Karolinska
Foto: Getty Images

Karolinska universitetssjukhuset vill utbilda och anställa en ny yrkesroll för att hantera bristen på operationssjuksköterskor. Men förslaget får skarp kritik. ”Höj lönerna och förbättra arbetsvillkoren så stannar personalen” säger Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Om tio år riskerar var fjärde operationssal på Karolinska universitetssjukhuset att stå tom om inget görs åt bristen på operationssjuksköterskor. Det framkommer i ett underlag som en arbetsgrupp vid sjukhuset tagit fram. För att hantera kompetensförsörjningen har arbetsgruppen tagit fram ett förslag om att utbilda och anställa en ny yrkesroll som ska kunna assistera vid operationerna.

Men förslaget har väckt oro och frustration bland operationssjuksköterskorna och får kritik från både från Vårdförbundet och Riksföreningen för operationssjuksköterskor, RFop.

”En dålig plan som kommunicerats ut på ett dåligt sätt””

En som reagerat starkt på förslaget är Esmat Esmaeil Zadeh. Hon är universitetsjuksköterska och utbildningsledare på Karolinska universitetssjukhuset och arbetar 20 procent kliniskt på operation i Solna.

Esmat Esmaeil Zadeh fick kännedom om förslaget när hon bläddrade igenom protokollet från samverkansmötet i april.

– Jag förstod ingenting. I bilagan fanns det ett nästan färdigt förslag på en helt ny kompetens. Jag undrade om jag hade missat något stort, berättar hon.

Esmat Esmaeil Zadeh
Esmat Esmaeil Zadeh. Foto: Riksföreningen för operationssjuksköterskor.

Esmat Esmaeil Zadeh tog kontakt med Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Emma Olsson och med Riksföreningen för operationssjuksköterskor för att höra hur de ställde sig till förslaget. Det visade sig att föreningarna hört talas om det, men tillfrågats om att vara delaktiga i arbetet.

Esmat Esmaeil Zadeh tycker att det är uppseendeväckande att ledningen väljer att informera om en så viktig fråga på det här sättet.

– Det är en dålig plan som har kommunicerats ut på ett dåligt sätt, säger hon.

Hon ser också flera problem med förslaget, bland annat att det baseras på en felaktig beskrivning av operationssjuksköterskans arbetsuppgifter menar hon.

– De sammanfattas i tre punkter – sterilitet, instrumentering och medicinsk teknik. Inte ett ord om omvårdnad eller patientsäkerhet. Det känns som ett kliv 30 år tillbaka i tiden och strider mot hälso- och sjukvårdslagen och flera andra lagar, säger hon.

Svårt att garantera steriliteten

Enligt förslaget ska operationssjuksköterskorna arbeta 50 procent ”i operationssåret”, handleda 25 procent och resterande tid arbetsleda två till fyra operationssalar där den nya yrkesrollen instrumenterar.

– Hur ska jag kunna garantera steriliteten om jag inte är inne på salen? Det är så tydligt att de som skrivit förslaget inte har en aning om vad operationssjuksköterskor gör, säger Esmat Esmaeil Zadeh.

”Omvårdnaden flyttas ut i korridoren”

Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm, bekräftar att facket inte tillfrågats om att vara delaktiga i arbetet med förslaget, något som förvånar henne då det berör medlemmarnas arbetssituation på flera sätt.

Vårdförbundet är starkt kritiska till den här typen av kompetensväxling.

– De säger att operationssjuksköterskorna kommer att få jobba på toppen av sin kompetens, men i praktiken innebär det att de förväntas vara behjälpliga på fyra salar i stället för en. Omvårdnaden flyttas ut i korridoren, säger Emma Jonsson.

Emma Olsson, ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm. Foto: Jenny Strömberg.

Hon menar, precis som Esmat Esmaeil Zadeh, att det är fel väg att gå för att garantera kompetensförsörjningen.

– Sjukhuset värdesätter inte den personal de har i dag och då söker de sig vidare till andra ställen. Höj lönerna och förbättra arbetsvillkoren så stannar personalen, säger hon.

Emma Jonsson tycker också att det är extra allvarligt att ett sjukhus som Karolinska universitetssjukhuset, som bedriver högspecialiserad vård av de svårast sjuka patienterna, satsar på personal med lägre kompetens.

Riksföreningen för operationssjuksköterskor, RFop, skriver i ett mejlsvar till Vårdfokus att de har tagit del av informationen och att de tar starkt avstånd från förslaget. Föreningen för nu dialog med arbetsgivaren i frågan.

Under fredagen informerades operationssjuksköterskorna på Karolinska om förslaget. När Vårdfokus får tag på funktionschef David Konrad på fredagseftermiddagen beklagar han att förslaget väckt så mycket oro.

”Ska inte ersätta operationssjuksköterskor”

– Jag är uppriktigt ledsen för att vissa känt sig kränkta av förslaget. Det har aldrig varit vår mening att den nya kompetensen ska ersätta operationssjuksköterskorna. De är de bästa vi har, säger han.

Porträtt David Konrad
David Konrad, funktionschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Malin Jochumsen.

Hur ser du på patientsäkerheten om operationssjuksköterskorna inte längre är med vid alla operationer?

­– Först vill jag fråga hur det blir med patientsäkerheten för de patienter som inte får sina operationer i framtiden om vi måste stänga var fjärde operationssal? Det är den största risken, menar jag, och vi måste också se de patienterna.

– Sedan är det verksamhetschefens ansvar att säkra patientsäkerheten. Här handlar det om kunskap och att utbilda den nya kompetensen. Jag ser också att andra delar i teamet kan involveras i arbetet, som till exempel kirurgerna.

David Konrad understryker att det än så länge handlar om ett förslag och att det inte finns något beslut i frågan, varken från sjukhusets sida eller bland politikerna.

Nya arbetsgrupper tillsatta

Denna vecka ska tre nya arbetsgrupper utses – en från Solna, en från Huddinge och en med chefer från båda verksamheterna. De får i uppgift att innan sommaren se över förslaget och kompetensförsörjningen i sin helhet.

– Om någon annan har en briljant idé på hur vi ska lösa situationen så är det jättebra! Ingen skulle bli gladare än jag eftersom jag allvarligt oroad. Om vi inte gör något nu så kommer det få stora konsekvenser, säger David Konrad.

Vårdförbundet kommer i morgon tisdag att ha ett medlemsmöte för operationssjuksköterskor på Solna och Huddinge. Emma Jonsson och hennes kollegor ska senare i veckan också träffa politiker i Region Stockholm för att höra om förslaget är förankrat hos dem och hur de ställer sig till det i så fall.

– Det är mycket som är oklart och nu känns det som ledningen försöker gjuta olja på vågorna för att lugna ner reaktionerna.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida