Bemanning

Assistenter ska lösa bristen på operationssjuksköterskor

Assistenter ska lösa bristen på operationssjuksköterskor
Sahlgrenska universitetssjukhuset vill undersöka möjligheten att anställa så kallade surgical assistants i Europa. De ska i princip kunna utföra alla de uppgifter som normalt en operationssjuksköterska ansvarar för. Arkivbild: Getty Images

På Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg vill arbetsgivaren delvis lösa bristen på operationssjuksköterskor genom att anställa så kallade surgical assistants från Europa. Vårdförbundet avvisar tanken.

Det saknas 12 av 25 operationssjuksköterskor inför den stundande sommaren, enligt Jonna Lindeblad, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg.

Tillbaka till sommarkartan

För att få verksamheten att gå ihop undersöker ledningen därför möjligheten att anställa surgical assistants, kirurgiska assistenter, som utbildats i Baltikum och andra länder i Europa. De kan ha en annan utbildning än svenska operationssjuksköterskor, men ska, enligt ledningen, ha motsvarande kompetens.

Två alternativ har diskuterats

1. Att assistenterna ska anställas nu i sommar och sedan arbeta på sjukhuset fram till och med nästa sommar. Det ska göras som ett projekt som sedan utvärderas.

2. Att de bara anställs över denna sommaren. Även detta alternativ ska utvärderas.

De ska, enligt Jonna Lindeblad, ha arbetat i två år med de uppgifter som en svensk operationssjuksköterska utför, ha erfarenhet av bukkirurgi och tala god engelska.

Vårdförbundet oenigt

Vårdförbundet har som enda fackförbund förklarat sig som oenigt med arbetsgivaren när frågan har samverkats. Förbundet ställer sig tveksamt till att de påtänkta assistenterna har den kompetens som krävs. En svensk operationssjuksköterska har fyra års högskoleutbildning.

– Som sjuksköterska vet man hur viktigt det är med hygienen och att förebygga infektioner. Det är ingenting man lär sig genom att bli upplärd på en operationssal, säger Geraldine Kopacsi som är operationssjuksköterska på Östra sjukhuset och förtroendevald på sin arbetsplats.

Geraldine Kopacsi är operationssjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen.

Hon är också tveksam till att man ska använda engelska som arbetsspråk

– De flesta av oss kan prata engelska till vardags, men inte medicinsk och teknisk engelska. På en operationssal kan det plötsligt bli väldigt bråttom, då måste kommunikationen fungera, säger Geraldine Kopacsi.

Redan annonserat

Trots oenigheten har arbetsgivaren gått vidare med förslaget och börjat annonsera efter surgical assistants i Europa. Hittills har man fått en sökande.

Verksamhetschefen Jonna Lindeblad förklarar att man helst av allt vill ha operationssjuksköterskor vid operationerna, men att det råder brist på dem. Inte ens via bemanningsföretagen går det att få tag i tillräckligt många för att täcka verksamhetens behov. För att få fler betalar regionen utbildningen för de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till operationssjuksköterska.

Jonna Lindeblad är verksamhetschef för op, anestesi och iva.

– Att anlita surgical assistants är en dellösning som vi tittar på. Ingenting är bestämt. Men vi vill undersöka möjligheterna, säger hon.

Hon förklarar att man bland annat vill ta reda på vilken kompetens surgical assistants har, jämfört med svenska operationssjuksköterskor.

– De kan inte jobba hos oss som operationssjuksköterskor eftersom det är en skyddad titel. Men de ska kunna utföra deras uppgifter. Surgical assistant är arbetsnamnet, men vad de kommer att bli anställda som vet jag inte i nuläget, säger Jonna Lindeblad.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida