Forskning

Studie: Därför slutar sjuksköterskor

Studie: Därför slutar sjuksköterskor

I stället för att erkänna problem i organisationen skyfflas vårdens problem ännu i hög grad över på sjuksköterskorna, enligt en ny studie.

Ökad arbetsbelastning, svårighet att förena arbete och fritid, dåligt ledarskap och svagt erkännande av förmågan hos de anställda. Det är några skäl till att många sjuksköterskor slutar, enligt en ny studie som forskare vid Lunds och Malmös universitet gjort kring sjuksköterskors arbetsförhållanden.

När sjuksköterskor lämnar en arbetsplats och bristen blir ännu mer kännbar uppstår det forskarna kallar en exitspiral – en negativ spiral där de få som är kvar får allt svårare att upprätthålla verksamheten, varpå avdelningens rykte försämras och få vill söka sig dit.

– De som blir kvar får ta ett ännu tyngre ansvar och många bränner ut sig, säger Paula Mulinari, docent i socialt arbete vid Malmös universitet och en av forskarna bakom studien.

Detta kan i sin tur leda till ett större glapp mellan sjuksköterskor och ledning, där ledningen i en bristsituation tenderar att svara negativt på personalens förfrågningar.

I sin tur leder det till att många anställda känner brist på uppskattning, att deras hårda arbete tas för givet, menar Paula Mulinari.

Ovilja att erkänna problemen

I intervjuer med både sjuksköterskor och ledning har forskarna kommit fram till att ledningspersoner – trots vårdens uppenbara strukturella problem – ibland framhåller att skälet bakom massavhoppen är en rastlöshet bland unga sjuksköterskor, som vill pröva arbete på fler ställen och på samma gång passar på att höja sina löner.

– I stället för att erkänna att problemen finns i en struktur lägger man ansvaret på individerna. Vi ser att man i högre grad borde lyssna på de anställda i stället för att utgå från att folk ställer orimliga krav, säger Paula Mulinari.

Paula Mulinari, docent, socialt arbete, Malmö universitet.

För att få sjuksköterskor att stanna kvar måste man även ta tag i arbetstidsfrågan, tror hon.

– Sverige framstår ju ofta som supermodernt och innovativt, men arbetstiden har varit densamma i 100 år.

Hur ska det gå ihop, vårdpersonal jobbar ju redan övertid för att det saknas folk?

– Redan i dag går det inte ihop. Det är ohållbart att ha en vård där de anställda blir sjuka eller lämnar arbetet och patienter inte kan tas omhand på rätt sätt. Det är redan ohållbart, med långa vårdköer och sjuksköterskor som lämnar yrket, och det kostar samhället mycket redan nu.

Att med en kortare arbetsvecka skapa en bättre arbetsmiljö kan locka fler till arbetsplatser som i dag avskräcker, resonerar Paula Mulinari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida