Ta plats — du är proffs i omvårdnad
"Vi ser oss nog lite som spindeln i nätet som ska vara till lags gentemot andra professioner, i stället för att stå stadiga och hävda vårt eget ansvarsområde", säger Catrin Eriksson. Foto: Johan Alp
Ny i yrket

Ta plats — du är proffs i omvårdnad

Hur ska någon annan förstå vad sjuksköterskor gör och kan om inte ens vi själva lyckas beskriva det unika med oss? Vi är inte bara läkarens hjälpreda, en användbar alltiallo. Det måste bli tydligare, säger sjuksköterskan Catrin Eriksson.

Det kom ett mejl till Vårdfokus. Ett tips om att vi borde intervjua Catrin Eriksson, specialistsjuksköterska och huvudhandledare i Uppsala kommun, för att hon är så vansinnigt bra på att prata klarspråk kring omvårdnad — sjuksköterskans speciella kunskapsområde.

Varför är det här viktigt? Jo, förklarar Catrin Eriksson, som nu sitter i andra änden av telefonen. Ju tydligare det blir för chefer, politiker, ja hela samhället, vad sjuksköterskor kan och har ansvar för, desto svårare kommer det att bli att prioritera bort tiden för omvårdnad, tänja på vårdens omvårdnadsproffs till det yttersta och nedvärdera sjuksköterskors kunskap.

— Här finns stark koppling till både arbetsvillkor och lön. Att vi ska slippa etisk stress och bli rätt värderade, säger Catrin Eriksson.

Därför behövs sjuksköterskor

Det finns också en koppling till liv och död, eftersom forskning visar att sjuksköterskans kompetens behövs för att minska risken för vårdskador och öka överlevnaden, exempelvis efter en operation. På senare år har kunskapen fördjupats kring VARFÖR sjuksköterskor är så viktiga. Mycket handlar om yrkesgruppens särskilda kunskapsområde omvårdnad. Hur betydelsefullt det är att se den särskilda patientens behov för att kunna ge rätt vård.

Trots detta har sjuksköterskor fortfarande svårt att hävda sig och sitt område, anser Catrin Eriksson. Studenter, handledare och andra som hört henne föreläsa i ämnet vet att hon brinner för omvårdnad och att sjuksköterskor ska få mer utrymme att vara just sjuksköterskor.

— Visst, jag utför gärna läkarens ordination men jag behöver också tid att göra det som hör till mitt eget ansvarsområde. Det är viktigt att vi kan stå upp för det, säger hon.

Catrin Eriksson, specialistsjuksköterska.
Catrin Eriksson, specialistsjuksköterska och huvudhandledare i Uppsala. Foto: Johan Alp

Hon vill få människor att zooma ut från bilden av sjuksköterskan som akut livräddare, som sprids av teveserier som Cityakuten och Grey’s anatomy. I stället vill hon öka kunskapen om hur mycket mer omfattande sjuksköterskans kompetensområde är. Att det handlar om att skapa och bibehålla hälsa genom att se människan, inte bara diagnosen, helheten och inte bara det som är trasigt eller sjukt. Ett förhållningssätt som också räddar liv.

Svårförklarat men viktigt

— Att begreppet omvårdnad kan vara svårförklarat beror på att det ligger nära den naturliga drivkraften som människor har att ge omsorg till den som behöver det, säger Catrin Eriksson. Men, när en sjuksköterska i sin professionella roll utför omvårdnad handlar det om något annat.

En sjuksköterska pysslar inte. Det gör man till jul eller påsk.

Catrin Eriksson

— Du behöver inte ha akademiska poäng för att hjälpa ett litet barn att äta. Men när det kommer till att mata någon med sjukdom, då behövs en annan typ av kunskap för att kunna se den här personens behov.

Hur intresserad är han eller hon av maten? Hur sitter personen? Hur tas maten emot? Är det något annat som upptar tankarna? Vad behövs för att just den här individen ska känna tillit och trygghet?

Oavsett om det handlar om att gå in med en matbricka eller att utföra ett medicintekniskt moment så har sjuksköterskan kompetens att samtidigt samla in viktig kunskap om människors hälsotillstånd, analysera och göra en bedömning av behov, säger Catrin Eriksson.

Var tydlig och tag plats

Mänsklig omsorg har genom åren utvecklats och professionaliserats. Till ett medicinskt område som läkarna ansvarar för och till sjuksköterskornas ansvarsområde omvårdnad. För att framhålla det professionella önskar Catrin Eriksson att sjuksköterskor slutade prata om sig själva och sin arbetsdag med ord som ”det har varit mycket pyssel i dag”.

Så tar du plats som ett omvårdnadsproffs: Catrin Eriksson tipsar

DU SOM ÄR NY I YRKET

  • Du har stor kunskap i omvårdnad. Lita på det och använd den kunskapen.
  • Beskriv ditt arbete tydligt. Sjuksköterskor kollar inte på sår, vi gör bedömningar. Vi sitter inte vid datorn och skriver, vi analyserar, planerar och ordinerar omvårdnad.
  • Argumentera för att få tid till dina sjuksköterskespecifika uppgifter.
  • Våga ta tid till reflektion och att gå till instruktioner.
  • Som nyexaminerad ska du inte ses som en rad i schemat utan behöver få en trygg inskolningsmiljö med ansvar för färre patienter.

DU SOM ÄR ERFAREN

  • Om du känner att du kommit för långt ifrån omvårdnadsperspektivet och vill hitta tillbaka, börja med att verkligen se människan du har framför dig. Se helheten och inte den medicinska diagnosen, inte dränaget eller infarten.
  • Fråga om personens upplevelse här och nu.
  • Är tankarna på momentet som håller på att utföras eller kanske på en anhörig hemma, kanske ett husdjur? När du riktar uppmärksamheten till personen hittar du till ditt ämnesområde som sjuksköterska.

— En sjuksköterska pysslar inte, det gör man till jul eller påsk. En sjuksköterska bedömer hälsotillstånd, planerar, ordinerar, fattar beslut, genomför och utvärderar. Den sjuksköterska som kan belysa vad han eller hon gör under ett arbetspass får det också lättare att tydliggöra när viktiga arbetsuppgifter inte hinns med, säger Catrin Eriksson. För en bortprioriterad analys av en patients vårdbehov och hälsotillstånd, eller en ordinationsuppföljning som inte hanns med, kan få stora konsekvenser.

— Om vi kan använda ett tydligare vokabulär för vad det är en sjuksköterska ansvarar för så tror jag att vi kan sätta fingret på varför fler sjuksköterskor ger en ökad patientsäkerhet, säger hon.

Prioriterar bort sitt eget

Gamla hierarkier. En stressig vårdmiljö. Underbemanning och tidsbrist. Att sjuksköterskor kan ha svårt att hävda sig och sitt akademiska ämne har många möjliga förklaringar. Men sjuksköterskornas förhållningssätt till sitt eget kunskapsområde spelar också in, tror Catrin Eriksson.

Ett dilemma är yrkets semiprofession, att sjuksköterskan både har sitt eget unika ansvarsområde och ett medicinskt kunnande. Det gör att många arbetsuppgifter lätt landar hos sjuksköterskan. Och när tiden inte räcker till är det alltför ofta de läkarordinerade uppgifterna som hamnar i fokus och omvårdnadsperspektivet som prioriteras bort, menar Catrin Eriksson.

Hon har uppmärksammat att studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning, vfu, inom äldreomsorgen i Uppsala kommun under termin två har ett tydligare omvårdnadsperspektiv än studenter i termin sex.

Under utbildningens gång verkar studenternas fokus flyttas från omvårdnadsprocessen, sjuksköterskans ansvar och helhetsperspektiv, till mer medicintekniska moment och information till läkaren, berättar hon. Tidspress kan göra att även handledaren fokuserar mest på de medicintekniska momenten. Då missar studenten det viktiga omvårdnadsperspektivet, sjuksköterskans unika kunskapsområde.

Vi är en lika viktig del av teamet. Läkaren har det medicinska ansvaret, jag har kunskap och ansvar för omvårdnadsdiagnoser. 

Catrin Eriksson

— Det tekniska momentet skulle egentligen vem som helst kunna utföra. Det är omvårdnaden kring att exempelvis sätta en urinkateter eller att ta venprov som är sjuksköterskans ansvarsområde och specifika kunskap.

Även läkare kan behöva vänta

Omvårdnad spelar en viktig roll i vården och det är sjuksköterskornas ansvar att kämpa för sitt område, säger Catrin Eriksson. Hon är övertygad om att det även kommer att öka yrkets status.

När läkaren ringer är det ingen självklarhet att genast släppa allt man gör. Och även en läkare kan behöva vänta på en sjuksköterska som inte hunnit färdigt med en viktig omvårdnadsuppgift innan ronden, säger hon.

— Det är det här jag brinner för, att vi sjuksköterskor ska vara en part på lika villkor. Vi är en lika viktig del av teamet. Läkaren har det medicinska ansvaret, jag har kunskap och ansvar för omvårdnadsdiagnoser. Sedan är jag medveten om att har man sagt en tid, så ska man helst hålla den, säger Catrin Eriksson med ett skratt.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida