Take care-haveriet. ”Satsa på säkring av systemet i första hand”

Utveckla inte systemet mer, se i stället till att det blir driftssäkert. Det är slutsatsen i den första utvärderingen av haveriet i journalsystemet Take care tidigare i sommar.

En delrapport är nu klar om de två driftstopp som inträffade i juni i journalsystemet Take care, som används bland annat av större delen av sjukvården i Stockholms län och på Gotland. Den direkta orsaken var ett fel i operativsystemet, men effekterna förvärrades av andra tekniska brister och eftersatt uppdatering, enligt analyskommissionen.

De åtgärder som vidtogs efter det andra stoppet bedöms vara tillräckliga för att minimera risken för ett nytt stopp. Men beredskapen för att åtgärda eventuella problem har samtidigt höjts.

Säkra läskopian

Kommissionen föreslår i sin delrapport flera ytterligare åtgärder, på både kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om att förbättra de funktioner som gör att tidigare anteckningar i journalerna kan läsas även om det har inträffat fel som gör att nya anteckningar inte kan föras in. Det är mycket viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att läskopian går att komma åt, enligt kommissionen, som också säger att man bör vänta med nyutveckling av TakeCare tills vidare för att i stället satsa på förbättrad driftsäkerhet och att korta återstartstiden.

Det finns än så länge inga indikationer på att någon patient har kommit till skada på grund av driftstoppen. Take care-haverierna är dock anmälda enligt Lex Maria.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida