”Tillägg på BB kan vara en orsak till att amningen sjunker i Sverige”

”Tillägg på BB kan vara en orsak till att amningen sjunker i Sverige”
Ordvalen då nyfödda ordineras modersmjölksersättning vid BB-ronden kan vara en anledning till att amningen sjunker i Sverige, skriver amningsföreträdare i Läkartidningen. Arkivbild: mostphotos

Det som sägs på BB-ronden kan få föräldrarna att tappa tron på att de kan amma, hävdar amningsföreträdare i en debattartikel i Läkartidningen.

Bara 14 procent av de svenska mammorna följer WHO:s rekommendation om exklusiv amning i sex månader trots att majoriteten av föräldrarna i en patientenkät uppgav att de tänkte helamma i sex månader.

Tilläggen som ges på BB kan vara en del av orsaken, skriver fyra barnmorskor och en barnläkare i en debattartikel i Läkartidningen.

Ordval som skrämmer

På BB-ronden ordineras ofta modersmjölksersättning med motiveringar som att barnet är magert, saknar underhudsfett, har gått ner för mycket i vikt eller är skakigt på grund av lågt blodsocker.

”Det är lätt att föreställa sig att ordvalen kan skrämma de ofta sköra nyblivna föräldrarna så att de tappar tilliten till amningen och tror att den egna bröstmjölken inte räcker eller är av sämre kvalitet”, skriver författarna.

Statistik från Stockholms förlossningskliniker visar att 35–40 procent av alla nyfödda barn får modersmjölksersättning på BB. När tillmatning väl har påbörjats är risken stor att det fortsätter och barn som tillmatas redan på BB ammas i mindre utsträckning, visar forskning.

Författarna till debattartikeln konstaterar att barnläkarens ord väger tyngst och efterlyser ett gemensamt förhållningssätt. Barnläkare och barnmorskor bör använda samma ordval så att föräldrarna förstår varför tillmatningen sker och att det är vanligt, men att den egna råmjölken är värdefull för barnet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida