Covidvaccin

Trycket på sjuksköterskorna ökar när fler ska få dos tre

Trycket på sjuksköterskorna ökar när fler ska få dos tre
Nu kraftsamlar vården för att kunna vaccinera befolkningen på nytt. Foto: Johan Nilsson/TT.

Pensionerade sjuksköterskor rekryteras på nytt och vården tar återigen över konferensanläggningar och sporthallar. Men på många håll kämpar regionernas vaccinsamordnare med att hitta både personal och lämpliga lokaler för att kunna ge en tredje spruta till alla vuxna.

Arbetet med att erbjuda en tredje dos covidvaccin sex månader efter dos två för alla över 18 år skapar problem runt om i landet. Många av de storskaliga organisationer som byggts upp under pandemin har monterats ned under hösten.

I 17 av 21 regioner saknas nu både vaccinatörer och lämpliga lokaler, enligt en kartläggning som SVT har gjort. En anledning är att exempelvis idrottsarenor och kulturverksamheter som tidigare använts som vaccinationscentraler åter släpper in publik sedan restriktionerna lättats. Samtidigt krävs vaccinbevis för att besöka dessa, vilket lockat tidigare ovaccincerade att boka en första dos. Mycket resurser går också åt till att vaccinera skolelever mellan 12 och 15 år.

Förra veckan anslog regeringen 100 miljoner kronor för att stödja en snabb utökning av vaccinationskapaciteten i hela landet.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Sjukvården och regionerna har framgångsrikt vaccinerat över sju miljoner svenskar med dos ett och två. Nu behöver åter omfattande insatser genomföras för att ge alla en tredje dos samtidigt som arbetet med att nyvaccinera måste fortsätta, sade socialminister Lena Hallengren då.

Dålig framförhållning

En av de regioner som till en början haft tufft att rekrytera vaccinatörer är Dalarna. Vaccinationssamordnaren Olof Ehrs hade önskat större framförhållning från Folkhälsomyndigheten, en kritik som även Sveriges kommuner och regioner, SKR, riktar mot Folkhälsomyndigheten i sin senaste månadsrapport.

– Att vaccinera hela befolkningen med en tredje dos kräver resurser. Vi borde fått besked om det här tidigare. Jag kan förstå att det händer mycket på kort tid just nu, men generellt skulle vi behövt mer tid för att allokera och fördela resurser, säger Olof Ehrs till Vårdfokus.

Han har varit vaccinationssamordnare i Region Dalarna sedan pandemin bröt ut och känner sig vid det här laget ”varm i kläderna”.

Olof Ehrs är vaccinationssamordnare i Dalarna.

– Men det kommer hela tiden nya utmaningar. Vi försöker så mycket som möjligt göra likadant som tidigare.

Just nu vaccineras målgrupp ett och två, det vill säga personer över 65 år och omsorgspersonal inom särskilt boende och hemtjänst.

– Jag beräknar att vi framåt jul har vaccinerat 80 procent av befolkningen över 65 år. Vi vaccinerar vårdpersonal parallellt från och med vecka 49. Möjligen återstår någon enstaka inom hemtjänsten där kommunerna hjälper till att vaccinera.

Därefter väntar målgrupp tre, gruppen LSS, 18–64-åringar i riskgrupp och 50–64-åringar.

– Troligen kommer vi att dela upp den gruppen i tre släpp, som vi gjorde sist. Det handlar i vårt fall om över 50 000 personer och det är ett geografiskt stort län.

Prioriteringsordning för tredje dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ska arbeta utifrån följande prioriteringsordning:

  • Personer boende på säbo, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
  • Personer som är 65–79 år samt personal inom säbo, hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom. Här ingår också personer mellan 50–64 år.
  • Personer mellan 18 och 49 år.

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra virus vidare till personer med risk att utveckla allvarlig sjukdom kan också prioriteras i vaccinationsarbetet. Det förutsätter att regionen bedömer att detta kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper.

Regionerna ansvarar för uppföljningen av vaccinationstäckningen i respektive grupp, och beslut om start för nästkommande grupp när god täckning har uppnåtts. Arbetet kan därför, liksom tidigare, skilja sig åt över landet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra förutsättningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Sjuksköterskor rycker in

Olof Ehrs har, som många andra samordnare runt om i landet, uttryckt oro för brist på lämpliga lokaler, men är nu trygg med att det problemet löser sig.

– Jag var rädd att det skulle bli svårt. I pandemins första skede stod lokaler tomma, men nu har verksamheterna kommit igång där. Men på mindre orter, som till exempel Säter, behövs inte så stora lokaler.

Sedan regionen rekryterat både externt och internt är även bemanningsläget förbättrat.

– Pensionerade sjuksköterskor och läkare, sjukgymnaster och administrativ personal har anmält intresse. Även sjuksköterskor från slutenvården och kommuner vill hjälpa till på kvällar och helger, säger Olof Ehrs.

Tagit över konferenscenter

Skåne hör till de fyra regioner som inte rapporterat några ”flaskhalsar” som riskerar att fördröja en tredje dos.

– Här har man återställt organisationen i stor utsträckning, säger sjuksköterskan Monica Ahlqvist Arvidsson, som är enhetschef för vaccinationsenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Sjuksköterskan och enhetschefen Monica Ahlqvist Arvidsson vaccinerar på Malmö stadion med mobila teamet. Foto: Privat.

För två veckor sedan gjordes ett konferenscenter inne på sjukhusområdet åter om till vaccinationscentral där det nu finns drop in-mottagning för dos ett och två samt är möjligt att boka dos tre för personer över 65 år och kommunal vård- och omsorgspersonal. Det uppdraget delar vaccinationsenheten med primärvården. Monica Ahlqvist Arvidsson har tillsammans med HR-avdelningen kontaktat en stor del av de vaccinatörer som jobbade i våras.

– Det är framför allt pensionerade sjuksköterskor. Många tyckte det var trevligt och ville komma tillbaka. Vi sa ”hejdå, vi ses i höst” med ett smajl före midsommar. Vi trodde nog inte att vi skulle ses igen, men så blev det. Målet är att ha 13 vaccinatörer på plats varje arbetspass, men hittills har det varit max 8–9. En del har fått andra uppdrag och spridits ut.

Kommer klara målet

I Region Skåne finns ett mobilt team som bedriver uppsökande verksamhet. Det har bland annat stått på centralstationer och besökt gymnasieskolor, moskéer och fotbollsmatcher.

– I Malmö tror jag att man kommer satsa mycket på det. Staden är segregerad och det är svårt att nå ut i vissa områden.

Inom kort kommer teamet att få tillgång till en buss som tidigare använts av ungdomsmottagningen.

Nästa steg blir att erbjuda dos tre till 60-plussare. Monica Ahlqvist Arvidsson tror att alla vuxna i regionen kommer att ha fått sin spruta inom de rekommenderade sex månaderna efter dos två.

– Men det är ett stort uppdrag. Och utmaningen är att det är så många människor, säger hon.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida