covidvaccin

Utredningen är klar – Dalarna vill kunna säga upp ovaccinerade

Utredningen är klar – Dalarna vill kunna säga upp ovaccinerade
Region Dalarna är en av alla arbetsgivare som vill införa vaccinkrav för vårdpersonal. Foto: Getty images.

Region Dalarna vill kunna omplacera eller säga upp vårdpersonal som inte vill vaccinera sig. Det framgår av regionens utredning. "En oproportionerlig lösning som inskränker på demokratin", tycker Vårdförbundet Dalarna, som säger blankt nej till förslaget.

I september i år tillsatte Region Dalarna en utredning om förutsättningarna för att inte anställa personer som vägrar att vaccinera sig mot covid-19. Nu är utredningen klar.

I utredningen föreslås att personer som ska nyanställas ska vara fullvaccinerade mot covid-19 och att de ska kunna styrka det med ett giltigt vaccinbevis. Enligt regionen är det inte diskriminerande att begära det, då det inte har med diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet att göra.

Kravet gäller också för redan anställda – även personal, uppdragstagare och studenter som inte har direktkontakt med patienter men som träffar andra som kan ha det. Detta motiveras med att ”eventuell skyddsutrustning inte kan ersätta vaccination, och dagliga snabbtester inte är helt tillförlitliga”.

Marion Vaeggemose, ordförande för Vårdförbundet Dalarna. Foto: Vårdförbundet.

Den som inte kan eller vill visa upp ett giltigt vaccinbevis ska enligt utredningen i första hand förflyttas. I andra hand kan omplacering vara aktuellt, och om det inte är tillräckligt kan personen sägas upp.

”Oproportionerlig lösning”

Vårdförbundets ordförande Marion Vaeggemose tycker att det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Men hon och kollegorna från de andra fackförbunden har sagt nej till regionens förslag. ​Vårdförbundet tycker att arbetsgivaren kan rekommendera vaccination, som Folkhälsomyndigheten gör.

– Vaccinkravet är en oproportionerlig lösning för patientsäkerheten. Många av våra medlemmar är redan vaccinerade – 93 procent – och jag tycker att vaccinationskrav för vårdpersonalen borde vara en ickefråga jämfört med vårdens många andra utmaningar. Så som vårdskulden och underbemanningen. Hur hanteras patientsäkerheten i detta? säger hon.

Så många sjuksköterskor är vaccinerade

96 procent av sjuksköterskorna som jobbar på svenska sjukhus hade fått minst en dos vaccin vecka 42. 93 procent hade fått minst två doser.

Källa:  Folkhälsomyndigheten

I utredningen framgår att förflyttningar kan ske utan förhandling med fackförbund om de sker inom ramen för anställningen. Det krävs först vid omplacering eller uppsägning av personal. Men Marion Vaeggemose tycker att förhandling vore på sin plats även vid förflyttning.

– En förflyttning kan ha stora konsekvenser för den enskilda. Det kan till exempel vara en person som i sitt anställningsavtal jobbar nätter – som plötsligt ska jobba dagar, och som förlorar inkomst på det eller mister sitt sociala liv.

Det kan också uppstå problem i verksamheten.

– Tänk om det visar sig att det på en liten enhet är fem som inte är vaccinerade, och chefen då säger att vi måste flytta er. Hur ska man då få verksamheten att gå ihop?

Marion Vaeggemose ser fler problem. Som att covidintygen har en viss giltighetstid och att arbetsbelastningen redan är hög för cheferna som nu dessutom ska kontrollera dem.

”Vaccinkrav hotar demokratin”

Men framför allt tycker Vårdförbundet Dalarnas ordförande att ett vaccinkrav är problematiskt för att det bryter mot grundlagen och europakonventionen om mänskliga rättigheter. Konventionen gäller som svensk lag. Enligt lagarna är vi skyddade mot påtvingade kroppsliga intrång och har rätt till kroppslig och personlig integritet, vilket Vårdfokus har skrivit om tidigare.

– Jag tycker att det här på sikt kan hota vår demokrati. Den behöver vi värna om. Förr kunde personer till exempel tvingas till lobotomi. Grundlagen ska vara ett skydd för att var och en ska kunna bestämma vad var och en ska göra med sin kropp. Följer vi rekommendationerna från myndigheterna så förstår vi ändå att det är klokt att vaccinera sig – och kan komma fram till det frivilligt, säger Marion Vaeggemose.

Vaccinkrav i flera kommuner

Dalarnas kommuner har sagt till SVT att de väntar in regionens beslut innan de själva bestämmer hur de ska göra med vaccinkravet för vårdanställda. Men i Hässleholm i Skåne är förflyttning eller omplacering av ovaccinerad personal inte ett alternativ. Där är 30 procent av vård- och omsorgspersonalen som jobbar patientnära ovaccinerad.

– Det går naturligtvis inte att omplacera en så stor andel. Var skulle vi kunna sysselsätta alla dem med meningsfulla sysslor? Vi kan bara försöka motivera och förenkla, bland annat genom att erbjuda vaccination på arbetstid, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck till tidningen Norra Skåne.

Region Kronoberg har beslutat att personal som jobbar nära särskilt känsliga patienter måste vara fullvaccinerade mot covid-19. Kravet om vaccinering gäller, enligt ett pressmeddelande, på onkologavdelning 40, cytostatikamottagningen, onkologens medicinska dagsjukvård, medicinska dagsjukvården i Växjö och Ljungby samt dialysavdelningarna på lasaretten i Växjö och Ljungby. I dagsläget är det dock, enligt regionen, mycket få, om ens några medarbetare som berörs av beslutet.

Även Växjö kommun har infört vaccinkrav. Den som vill få anställning inom vård och omsorg måste vara vaccinerad mot covid-19. Redan anställda som inte vaccinerat sig uppmanas att göra det. Ungefär 90 procent av personalen i hemtjänsten, hemsjukvården och på särskilda boenden i kommunen är vaccinerade.

Falkenberg och Båstad är andra kommuner som kräver att nyanställda ska vara vaccinerade. Båstad vill också ge kommunens socialchef mandat att kunna kräva att personal ska vara vaccinerad för att få jobba i särskilda verksamheter med vissa patienter och brukare. Beslutet överraskade fackförbunden, som ajournerade frågan.

Vårdfokus har tidigare skrivit om bland andra Hylte och Arjeplog som infört vaccinationskrav. Läs artikeln här.

Källa: SVT, TT, Norra Skåne och Region Kronoberg.

Hon tror att en bättre förebyggande åtgärd skulle vara att slopa karensdagen, så att den som har symtom och tar ett covidtest kan stanna hemma i väntan på svar utan att förlora ekonomiskt på det. Även den som är dubbelvaccinerad kan bli smittad av covid-19 och smitta vidare, även om hen blir mindre sjuk och smittorisken minskar efter vaccination.

Dalarna tänker införa vaccinkrav

Efter en första förhandling utifrån utredningens förslag har fackförbunden lämnat in sina nej-svar och nu justeras förhandlingsprotokollet. Troligtvis väntar en central förhandling framöver innan Region Dalarna kan besluta om vaccinkravet.

Ulf Berg, regionråd (M), Dalarna
Ulf Berg, regionråd (M), Dalarna. Foto: Region Dalarna.

– Tankegången är att vi ska gå på det. Vi sätter patientsäkerheten och arbetsmiljön före vad fackförbunden tycker i det här fallet. Vi ser inga som helst möjligheter att ändra juristernas förslag till beslut, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Han förstår inte hur Vårdförbundet kan se vaccinkravet som oproportionerligt. I Dalarnas kommuner finns fall där patienter smittats av personal.

– Vi skulle vilja införa vaccinkravet i går. Vi kommer göra det så snart som möjligt. En fjärde våg är på väg, och den verkar bli högre än vad många har bedömt. Frågan brådskar, enligt min bedömning, säger Ulf Berg.

Är det värt att inskränka på demokratin för att övertala de sista få procenten att vaccinera sig mot covid-19?

– Det räcker att en är ovaccinerad, smittad och smittar patienter så är olyckan framme. Är det värt risken att smitta en patient som sedan avlider? Jag tycker att det är ett för högt pris.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida