Arbetsmiljö

Tystnadskultur i Västerbotten håller i sig

Tystnadskultur i Västerbotten håller i sig

En av fem anställda inom Region Västerbotten är rädda för repressalier om de uttrycker kritik mot arbetsgivaren. Det visar en ny medarbetarundersökning. "Det har länge rått en tystnadskultur. På central nivå har det blivit bättre, men det går för långsamt i hela organisationen", säger Vårdförbundets lokala ordförande Jenny Olsson.

Totalt har 8 000 medarbetare svarat i enkäten, som skickades ut i början av hösten. Resultatet visar att många anställda tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter och att arbetsklimatet uppmuntrar till lärande och samarbete. En hög andel ser fram emot att gå till jobbet.

Men det finns också brister i arbetsmiljön. Sju procent har erfarenhet av kränkande särbehandling och lika många har varit utsatta för hot och våld. Två procent uppger att de utsatts för sexuella trakasserier.

Jenny Olsson, ordförande i Vårdförbundet avdelning Västerbotten.

– Det är på tok för mycket. På de här områdena måste vi ha en nollvision, säger Jenny Olsson, Vårdförbundets ordförande i avdelning Västerbotten.

Lönerevisionen skrämmer

I medarbetarundersökningen framgår också att 20 procent undviker att uttrycka missnöje eller rikta kritik mot arbetsgivaren av rädsla för repressalier.

– Det gäller både internt på arbetsplatsträffar och samverkansmöten, och utåt, till exempel att prata med media om missförhållanden. Särskilt inför löneöversynen har vi märkt att såväl förtroendevalda som medlemmar inte vågar uttala sig. De är rädda att straffas genom sämre löneökning. På samverkansmöten har kritik lett till utfrysning på vissa ställen, säger Jenny Olsson.

Hon har själv blivit starkt ifrågasatt av chefer i samband med sitt fackliga arbete.

– Jag kunde till exempel bli tillsagd att gå ut och dementera något jag tidigare sagt i media. Under avtalsförhandlingen 2019 blev jag tvungen att påtala för arbetsgivaren att jag kände mig nedtystad när jag påpekade brister i processen. Sedan dess har det aldrig hänt, säger Jenny Olsson.

Workshops om meddelarfrihet

Efter att anställda inom Skellefteå kommun startade uppropet ”Håll käften och lyd” på Facebook har både lokala och rikstäckande medier granskat tystnadskulturen i regionen. Det har även ordnats en offentlig debatt mellan fackrepresentanter, kommunledning och chefredaktörer, något som lett till positiva attitydförändringar enligt Jenny Olsson. Hon har bland annat deltagit på workshops om meddelarfrihet och yttrandefrihet tillsammans med direktörer och politiker.

– Men det är på central nivå. I hela organisationen går utvecklingen uppenbart för långsamt, så vi behöver samtala mer om det här. När chefer slutar och det kommer nya är det viktigt att kunskapen lever vidare.

”Krävs fortsatta åtgärder”

Kopplingen mellan arbetsmiljön och patientsäkerheten tycker hon är extra viktig att diskutera.

– Vi jobbar under press och ser brister som påverkar patienternas säkerhet. Då måste vi fråga oss vem vi är lojala med när vi håller tyst – är det arbetsgivaren, vår egen legitimation eller patienterna? Det är något vi hela tiden måste tänka på. Jag vill att alla våra medlemmar ska känna sig bekväma att uttala sig i de sammanhangen, säger Jenny Olsson.

Den ambitionen har även arbetsgivaren.

– Det här är en tydlig signal om att vi chefer, medarbetare och fackliga organisationer tillsammans måste jobba ännu mer för att bygga en trygg och öppen arbetsplatskultur. Det är en förutsättning för en god arbetsmiljö, men också för utveckling av verksamheten, säger regiondirektör Tommy Svensson i ett pressmeddelande.

HR-direktören Kia Ronnehed försäkrar att kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och hot och våld inte ska förekomma på regionens arbetsplatser:

– Det är allvarligt att det finns medarbetare som har upplevt dessa saker och det kräver fortsatta åtgärder, säger hon i pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida