Covid-19

Vaccinerad personal i Norrbotten känner sig uthängda

Vaccinerad personal i Norrbotten känner sig uthängda
Sjuksköterskan André Ersson, på ivak-kliniken på Piteå sjukhus. Bild: Privat

Regionledningen gick ut med stark kritik mot den vårdpersonal som tog emot överblivna doser av covidvaccin. Personalen är besvikna: ”Det var godkänt och inga smygvaccinationer”, säger sjuksköterskan André Ersson.

I Region Norrbotten ingår inte vårdpersonal på akutsjukhus i den första prioriteringsgruppen för att få vaccin mot covid-19, till skillnad från flera andra regioner.

När vårdpersonal inom ivak-kliniken i Piteå ändå tog emot doser som kommunen bedömt vara överblivna kritiserade regionledningen den egna personalen offentligt i ett pressmeddelande.

De vaccinerade är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på avdelningar som ingår i ivak, vilket är corona-iva, akuten och ambulansen på Piteå sjukhus.

Överblivna ampuller

Personalgruppen har reagerat starkt på kritiken och vänder sig mot regionledningens beskrivning av händelsen.

– Det här var verkligen inga smygvaccinationer. Personalens uppfattning var att det fanns ett godkännande att de fick bli vaccinerade med de överblivna doserna, säger André Ersson, sjuksköterska på ivak-kliniken.

Det var under början på vecka 3 som en kommun i Norrbotten vände sig till regionens vaccinationssamordnare och meddelade att enligt deras beräkning skulle de få överblivna ampuller i slutet av veckan. Då vaccinet har kort hållbarhet behövde de användas.

Verksamhetschefen på ivak-kliniken ska ha fått frågan om det var aktuellt att vaccinera arbetsgruppen. Chefen tackade nej, med motiveringen att kommunen borde hinna hitta fler högre prioriterad personer att vaccinera, som de äldsta medborgarna.

Regionen gjorde granskning

På fredagen ställdes frågan igen till ivak-kliniken. Här skiljer sig bilden åt vad som hände. Regionen har gjort en granskning av händelsen.

Regionen menar att personalen då vaccinerade sig olovligt trots att de fått ett nej.

– Det är en falsk beskrivning. Det kom inte fram något nej, personalen uppfattade det som att det på fredagen var dubbelkollat på hög ort inom regionens ledning och att det var godkänt. Idag går det inte att få svar på vem som godkände vaccinationen, säger André Ersson.

André Ersson berättar att de 30-tal personer som fick vaccinet i vårdpersonalen nu känner sig påhoppade och besvikna.

– Stämningen är dålig nu. Flera ångrar att de lät vaccinera sig. De har redan jobbat med covidsjuka nästan ett år, och menar att de lika bra kunde ha väntat. Det är så synd för vi har haft fin stämning och kämpat tillsammans under pandemin.

André Ersson träder fram och berättar hur känslan är i personalgruppen. Han väljer att göra det för att han själv inte har något att förlora. Han var ledig den aktuella fredagen och fick inte vaccinet.

– Jag vill bara att det ska vara tydligt att ingen här vaccinerade sig i smyg. Det är ett övertramp av regionledningen att gå ut så här hårt. Här var det alla kollegers uppfattning att det var i sin ordning att de vaccinerade sig den där fredagseftermiddagen.

Nu finns riktlinjer

Efter händelsen har regionen publicerat riktlinjer för vad som gäller för överblivna doser. 

– Vid tidpunkten så fanns ingen rutin. Men alla visste ju att vaccinet bara håller några dagar efter att det tagits ut ur frysen som har -70-grader,  säger André Ersson.

Han berättar att personalgruppen känner sig utpekade av arbetsgivaren och vill få en ursäkt.

– Kliniken har bett regionen gå ut med en dementi av pressmeddelandet, men det har inte hänt, säger han.

Lett till förtroendekris

Camilla Eriksson Sundberg, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten tycker att det är beklagligt att regionsledningen framställer vårdpersonal som snudd på kriminella.

– Det här har lett till en förtroendekris mellan regionledningen och vårdpersonalen inom covidvården. Vi är samhällsbärare i våra yrkesgrupper och de har stått i frontlinjen under pandemin. Jag oroar mig för att det här utpekandet får bägaren att rinna över.

Hon menar att nu behöver regionen försäkra sig om att anställda som blir erbjudna att bli vaccinerade känner sig trygga och kan tacka ja om de vill.

– Som anställd i region Norrbotten, när jag blir erbjuden vaccinet ska kunna lita på att det är rätt besked. Det ska inte finnas tveksamheter eller risk för repressalier, det ska bara fungera. Det kommer fortsätta uppstå situationer när vaccinet riskerar att gå till spillo.

Hon tycker att det är oacceptabelt att regionledningen kritiserade sin egen covidpersonal när de vaccinerades.

– Vi står på medlemmarnas sida. Det har inte gått till på ett felaktigt sätt, det har förankrats inom regionen att de fick vaccineras med överblivna doser. Det är strukturen och ledarskapet som inte har fungerat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida