Ambulansen i Kalmar kritisk till bristande kontakt med polisen

Ambulansen i Kalmar kritisk till bristande kontakt med polisen
Nu ska det förhoppningsvis bli lättare för ambulanspersonalen i Kalmar att snabbt komma i kontakt med polisen vid potentiellt hotfulla situationer. Arkivbild: TT

Har haft svårt att nå polisen för att förvissa sig om att platsen är säkrad vid akuta larmsituationer.

Ambulanspersonalen samverkar med polisen i många olika situationer, exempelvis i samband med trafikolyckor. Men de gånger då det är extra viktigt för personalen att snabbt nå polisen är när ambulansen är på väg in i en situation som kan bli hotfull för personalen.

Säkra platsen

Det kan räcka att de är på väg till någon misshandlad person där de inte vet om gärningsmannen finns kvar på platsen. Då behövs polis på plats för att snabbt kunna förvissa ambulanspersonalen om att det inte är någon fara för dem.

Men på senare tid har ambulanspersonalen i Kalmar vid flera tillfällen haft svårt att snabbt komma i kontakt med polisen för att kunna förvissa sig om att platsen är säkrad när de kommer fram. När de inte själva lyckats nå polisen via kanalsystemet Raps har de kontaktat SOS Alarm som informerat polisens länskommunikationscentral. Men ambulanspersonalen har upplevt att det har tagit för lång tid att behöva gå omvägen vis SOS.

Lovar bättring

Nu har polisen i ett skriftligt svar till verksamhetschefen för ambulansverksamheten i Kalmar län, Matti Pajaujis, lovat att förbättra sina rutiner.

– Är det så att vi är på väg till en potentiellt hotfull situation så åker vi inte ända fram förrän vi vet att platsen är säkrad. Att vi nu har fått det här svaret från polisen känns bra, säger Matti Pajaujis.

Dessutom ska Rakelradion i ambulanserna förses med en speciell knapp för att ambulanspersonalen snabbt och enkelt ska kunna nå polisens länskommunikationscentral utan att behöva gå omvägen via SOS Alarm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida