Fler nyfödda med förlossningsasfyxi överlever med kylbehandling

Fler nyfödda med  förlossningsasfyxi överlever med kylbehandling
Cirka 10 procent av alla nyfödda behöver vid födelsen hjälp att etablera egenandning. Foto: TT

Men behandlingen behöver utvecklas, skriver SBU.

Troligen skulle fler nyfödda överleva och färre drabbas av funktionshinder om alla svenska sjukhus hade rutiner om kylbehandling av asfyktiska nyfödda, skriver SBU som sammanfattat och kommenterat en kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration.

Kylbehandling rekommenderas

Redan 2009 visade en rapport från SBU Alert att kylbehandling av barn med måttliga till svåra symtom på asfyxi minskade döds- och skaderisken. De stora studier den rapporten byggde på har fått stort genomslag och kylbehandling rekommenderas nu både i nationella och internationella konsensusdokument.

Cochrane-rapportens författare varnar dock för risken att det kan leda till att kylbehandling utförs på sjukhus där kompetensen att bedöma indikationerna och genomförandet inte är optimala. I Sverige erbjuds kylbehandling vid alla sju regionsjukhusen och vid 3-4 länssjukhus.

Effekter på lång sikt

Risken för död eller neurologiska funktionshinder är dock fortsatt hög, 46 procent enligt kunskapsöversikten från Cochrane. SBU konstaterar därför att det finns ett stort behov av att utveckla behandlingen.

Effekter på lång sikt efterlystes redan i rapporten från 2009, och SBU konstaterar att det hittills bara kommit en sådan rapport från studierna. I den sågs en signifikant minskning i det kombinerade utfallet död till svårt handikappad vid 6-7 års ålder hos kylbehandlade barn.

Fakta

  • I Sverige drabbas årligen 300–500 barn av förlossningsasfyxi, vilket är en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning till bland annat hjärnan hos nyfödda.
  • För cirka 100 av dessa är situationen så allvarlig att de utvecklar en hjärnfunktionspåverkan (hypoxisk ischemisk encefalopati, HIE) med risk för utveckling av permanenta hjärnskador.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida