Fortsatt kaotiskt på akuten i Lund

Fortsatt kaotiskt på akuten i Lund
Situationen på akuten i Lund är fortsatt kaotisk enligt Vårdförbunde. Arkivbild: Anders Olsson

I dag gick tidsfristen för Arbetsmiljöverkets föreläggande på akuten i Lund ut. Oavsett vad svaret blir anser personalen att situationen är lika kaotisk som tidigare. (UPPDATERAD 15/4 kl 10.13)

– Arbetsgivaren har presenterat planer på hur arbetsmiljön kan förbättras på lång sikt. Det är jättebra. Men kortsiktigt har ingenting hänt. Personal fortsätter att säga upp sig eller långtidssjukskriva sig på löpande band. Senast i förrförra veckan meddelade en sjuksköterka att hon inte kan komma till arbetsplatsen mer eftersom hon mår så psykiskt dåligt, säger sjuksköterskan Malin Fagrell, lokalt skyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet.

Efter flera nödrop från personalen  beslutade Arbetsmiljöverket i februari att förelägga verksamheten ett vite på sammanlagt 4,3 miljoner kronor. Kravet var att arbetsgivaren före den 15 mars drastiskt skulle ha förbättrat arbetsmiljön för de anställda.

Efter överklagan förlängdes fristen till i dag, 15 april.

Men Region Skåne anser att Arbetsmiljöverkets föreläggande är otydligt och bygger på slutsatser som saknar faktaunderlag. I ett yttrande till förvaltningsrätten skriver regionen att den inte vet vilka kriterier som ska mätas och hur stor förbättring som måste uppnås för att verkets krav ska anses vara uppfyllda.

– Det är en stor skillnad mellan att konstatera att det finns en arbetsmiljöproblematik, vilket vi instämmer i, och att utifrån gruppintervjuer och en observationsstudie på fyra timmar dra så långtgående slutsatser att man lägger ett så stort vite, säger sjukhuschefen Jan Eriksson till Sydsvenskan.

Regionen har enligt tidningen anlitat experthjälp för att punktera verkets slutsatser. Ett sakkunigutlåtande ska enligt ett beslut i förvaltningsrätten lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 24 april.

Men Malin Fagrell tycker inte att Arbetsmiljöverkets bild av verksamheten och de krav som ställs är ett dugg svåra att förstå sig på.

– Den rapport som Arbetsmiljöverket presenterat visar väldigt väl hur vår arbetssituation ser ut och vilka krav som måste uppfyllas för att arbetsmiljön ska bli dräglig igen, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida