Region Skåne överklagar miljonvitet

Region Skåne överklagar miljonvitet
Region Skåne ska överklaga Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande angående bristerna i arbetsmiljön för personalen på akutmottagningen i Lund. Arkivbild: Anders Olsson

Med hänvisning till att en åtgärdsplan redan presenterats överklagar Region Skåne det rekordstora vitesförläggandet på 4,3 miljoner kronor som Arbetsmiljöverket i går lämnade över till de ansvariga i regionen. Men varken Arbetsmiljöverket eller Vårdförbundet i Skåne tycker att åtgärdsplanen räcker.

7 februari 2013

Trots ett mycket ansträngt läge där flera avdelningar fått stänga på grund av vinterkräksjuka är arbetsmiljösituationen redan bättre på akutmottagningen i Lund. Det hävdar Region Skånes produktionsdirektör Lars Kristensson och Jan Eriksson, sjukhuschef vid Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Regionens uttalande kom efter gårdagens viteskrav på drygt 4 miljoner kronor från Arbetsmiljöverket, ett krav som regionen anser är oförsvarligt eftersom man redan har lämnat in en handlingsplan till myndigheten.

Arbete för bättre arbetsmiljö pågår

Den handlingsplan som regionen hänvisar till är ett projekt som fått rubriken Akuta vårdflöden och som ska ska pågå 28 januari-10 februari. Enligt regionen innehåller projektet flera delar som ska förbättra situationen för personalen på akuten. Bland annat har man öppnat en akut jourlinje och snabbat på rekryteringen av nya sjuksköterskor och läkare.

På grund av att projektet redan är i gång och att Arbetsmiljöverket informerats om detta har regionen och sjukhusledningen liten förståelse för det rekordstora vitesföreläggande på 4,3 miljoner kronor. Regionen tänker därför överklaga beslutet.

Vårdförbundet vill se mer personal

Vårdförbundet i Skåne är dock inte särskilt imponerat av regionens insatser. I ett yttrande till Arbetsmiljöverket kritiseras Region Skånes plan för att inte innehålla tillräckliga åtgärder för att lösa situationen på kort sikt.

– Det finns långsiktiga planer, men inga bra förslag på hur det akuta läget ska hanteras. Man pratar om extraarbete och arvodesjourer till exempel. Man diskuterar även att ta in ambulanspersonal extra. Men det löser egentligen ingenting för personalen i dag, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Vårdförbundet vill i stället se att antalet medarbetare på akutmottagningen utökas fram till dess att läget är lugnare, till exempel genom att tillfälligt använda sig av bemanningsföretag.

Måste konkretisera mer

Uppenbarligen är inte heller Arbetsmiljöverket imponerat över de förslag på åtgärder som hittills lämnats in till myndigheten. I annat fall hade man knappast valt att vitesförlägga arbetsgivaren.

– Det enda sjukhuset svarat är vad man hittills gjort och vad som planeras framöver. Resultat saknas helt. Man behöver konkretisera vem som ska göra vad och vem som bär ansvaret, säger Arbetsmiljöverkets chef i Malmö, Mats Ryderheim till tidningen Sydsvenskan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida