God mat borde vara självklart

De gamla gör tummen ned för kommunernas mat. Det har fått inte minst regeringen att reagera. Nu ska goda exempel spridas i landet. ???

1 september 2009

I en gemensam debattartikel i somras skrev regeringen, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, skl, och pensionärsorganisationerna att trevliga måltider med god mat borde vara en självklarhet för alla. Nu ger de sig ut på en »Måltidsresa« runt om i landet. Initiativet kommer från skl. Tanken är att företagare och kommuner med nya idéer via föreläsningar ska dela med sig av sina erfarenheter. Bakgrunden är den nationella brukarundersökningen där betygen på kommunernas mat och sociala samvaro fick underbetyg.?

– Därför vill vi fokusera på måltiden som inte enbart ett sätt att få i sig näring, utan också som en möjlighet att ha en trevlig samvaro, säger Anders Knape, ordförande i skl.??

Som exempel på vad som görs i dag nämner Anders Knape att många kommuner arbetar aktivt och nytänkande kring att få ned tiden för nattfastan, alltså tiden mellan kvällsmål och frukost. En stor del av landets kommuner har även anställt dietister för att genom utbildningar förbättra kunskaperna och rutinerna kring de äldres måltider. Enligt beräkningar från Socialstyrelsen har cirka 9 procent av de stimulansbidrag på 1,4 miljarder som regeringen årligen avsätter för äldreomsorgen gått till satsningar på de äldres måltider inom kommuner och landsting under åren 2007 och 2008.?

Att det skulle finnas en motsättning mellan dessa satsningar och det faktum att många kommuner tvingas spara, varsla och säga upp i den finansiella krisens spår, anser inte Anders Knape.??

– Att tänka nytt på detta område, förbättra måltidsmiljön, bjuda på en god kvällssmörgås och ett glas mjölk, skapa feststämning då och då hotar nog inte kommunernas ekonomi.?

Måltidsresans nästa anhalt är Halmstad den 28 oktober, mer information hittar du på: www.skl.se. ?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida