Nu ökar patientsäkerheten i landstingsvården

Nu ökar patientsäkerheten i landstingsvården
Eva Estling, projektchef vid SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Dubbelt så många arbetar systematiskt och långsiktigt med patientsäkerhet jämfört med för två år sedan.

18 februari 2014

Det visar en kartläggning som gjorts av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sexton landsting har minskat andelen trycksår sedan 2011. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler har ökat i tolv landsting och för första gången på tre år har samtliga landsting minskat antibiotikaförbrukningen.

Återkommande möten

Resultaten bygger dels på återkommande möten som representanter från Sveriges kommuner och landsting haft med samtliga landsting och regioner, landstingens egna patientsäkerhetsberättelser samt nationella punktprevalensmätningar som görs en viss dag på samtliga sjukhus. Exempelvis för att få reda på hur följsamheten till basala hygienrutiner ser ut eller hur stor andelen trycksår är.

– Vad vi ser är att patientsäkerheten blivit bättre rent generellt. Landstingen använder sig av fler metoder och verktyg i dag för att förbättra säkerheten jämfört med för bara ett par år sedan. Men fortfarande finns det mycket att göra. Inte minst när det gäller att involvera patienterna i patientsäkerhetsarbetet, säger Eva Estling, projektchef vid SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Använder inte alltid resultaten

Andra områden som hon tycker att landstingen och regionerna kan bli bättre på är systematiska uppföljningar och analyser av de resultat man får via olika enkäter, mätningar och händelseanalyser – och att använda resultaten i förbätttrinsarbeten.

– Många gånger saknas det en röd tråd mellan mål, strategier och angreppssätt. Det är inte alltid helt klart hur de hänger ihop, säger Eva Estling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida