Så startade de picclinemottagning

Så startade de picclinemottagning
Lena Edström tog piccline till Södersjukhuset, här med Linda Åkerman och Denice Nilsson, kollegor på picclinemottagningen och kirurgavdelningen.

Södersjukhusets sjuksköterskor berättar under den pågående kirurgveckan i Örebro hur de började verksamheten på lediga stunder på kirurgavdelning.

19 augusti 2015

Det tog tio år efter att Lena Edström, som den första på sjukhuset, började lägga piccline. Nu driver sjuksköterskorna Denice Nilsson, Linda Åkerman, Lena Edström och Birgitta Sandholm en egen picclinemottagning på Södersjukhuset. Denice Nilsson är enhetsledare på kirurgavdelningen där de arbetar.

– Vi vill visa andra att det är förhållandevis enkelt att starta en picclinemottagning som drivs av sjuksköterskor. Men det är bra att ha tålamod för det kan ta tid, säger hon när de presenterar sin poster.

Startade redan 2005

Med start 2005 började några sjuksköterskor på kirurgavdelningen för övre bukkirurgi lägga in picclines  efter att de fått utbildning. De stal till sig stunder mitt i det kliniska arbetet på avdelningen och dukade upp sterilt i lediga salar.

piccline För svårstuckna patienter upplevs en piccline ofta som en lättnad.

De såg ett stort behov bland avdelningens svårt sjuka cancerpatienter, som led av illamående och dålig aptit. Andra med bukspottskörtelsinflammation, pankreatit, behövde bättre infarter för provtagning och infusioner. För svårstuckna patienter upplevs en piccline ofta som en lättnad.

– Vi blev mer och mer anlitade och kom till en gräns när situationen var ohållbar. Tiden på avdelningen räckte inte till. Vi behövde utöka och fick med oss ledningen. Det blir också mer patientsäkert om man lägger fler per år. Jag tycker att det går en gräns vid 30, för att man ska bli skicklig.

150 patienter förra året

Sedan hösten 2012 har de mottagning varje tisdag och tar emot patienter på remiss, både internt, men också från den avancerade hemsjukvården. Bara under 2014 hjälpte de 150 patienter att få en central infart.

Även sjuksköterskorna Ingela Otter Olsson och Susanne Börjesson från Karlskoga lasarett är erfarna picclinesjuksköterskor med mottagning och håller en föreläsning under kirurgveckan i Örebro, som väntas locka 1 500 läkare och sjuksköterskor.

– Det är givande att vara här och höra föreläsningarna. Fler sjuksköterskor borde få åka och programmet borde innehålla mer vårdvetenskap. Vi har blivit influerade av andra sätt att driva akutsjukvård. Vården måste hela tiden utvecklas och vi kan lära av varandra, säger Denice Nilsson från Södersjukhuset.

Avancerade specialistsjuksköterskor

Hon gillade föreläsningen med den avancerade specialistsjuksköterskan i kirurgi, Karolina Härle, som utbildats i Linköping. Hennes specialistnivå ligger över en specialistsjuksköterskas och kallas internationellt för Advanced nurse practitioners.

– Det var intressant att hon med stöd från läkare och ledningsgrupp organiserat om och numera både skrev in och ut patienter och skrev remisser. Man hör så mycket, både och gott och ont, om rollen nurse practitioners.

Fakta piccline

  • En piccline är en central venkateter, som förs in i ett perifert kärl. Det minskar risken för blödning och infektion.
  • Specialutbildade sjuksköterskor sticker med hjälp av ultraljud i ett av överarmens två stora kärl, vena cefacika eller vena brachialis och katetern förs vidare upp till vena cava superior, kroppens största ven, som mynnar i hjärtats förmak.
  • Utbildningen ges av tillverkaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida